Do projektu byly vneseny zajímavé prvky, v čele s kavárnou na ulici Poříčí. Navazovat by měla promenáda a řada odpočinkových míst, vzniknou tu protipovodňová opatření, ale také promenáda pro pěší nebo trasa pro cyklisty.

„Cílem je oživit koryto řeky. Návrh je hotov a vše by mělo být realizováno do konce roku 2022,“ uvedl Patrik Tuza, autor projektu ze společnosti A PLUS a.s.. Ten dále dodal, že projekt obsahuje ochranu proti povodním, čímž se do budoucna odblokuje možnost výstavby v dnešním záplavovém území.

Vznikne zde prostor pro rekreaci a propojí se díky nově vybudovaným stezkám i cyklostezky mezi přehradou a Komárovem.