Návštěvy v Masarykově onkologickém ústavu budou opět povoleny

Od pondělí 25. května jsou opět povoleny návštěvy v Masarykově onkologickém ústavu (vstup do ústavu z terasy Švejdova pavilonu), ale v omezené míře.

  • Foto

    wikipedie

Návštěvní hodiny jsou pouze od 14:00 do 17:00 hodin (dříve bylo možné od 14:00 do 20:00 a po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo tuto dobu). Vždy je nutné se ohlásit na oddělení u ošetřujícího personálu. Pokud se bude jednat o návštěvu u chodícího pacienta, potom se uskuteční ve společných prostorách ústavu. Jestliže půjde o návštěvu u pacienta ležícího, setkání se uskuteční přímo na pokoji, ovšem tady bude návštěvní doba omezena na 15 minut.

Pacienta mohou navštívit pouze dvě osoby současně a pouze za předpokladu, že se u nich neprojevuje infekční onemocnění. Při návštěvě pacientů v MOÚ je nutné přísně dodržovat hygienická opatření – především zakrytí dýchacích cest rouškou a mytí a desinfekce rukou. 

Vzhledem k tomu, že onkologičtí pacienti mají velice sníženou imunitu a že průměrná ošetřovací doba je v ústavu pouze 4,5 dne, prosíme, aby všichni svou návštěvu u příbuzných či přátel velice zvážili a přicházeli pouze k dlouhodobě hospitalizovaným a k pacientům, u kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav.
Ústav po dlouhých letech zakázal návštěvy v pondělí 9. března v souvislosti s velkým nárůstem počtu nemocných na COVID-19.