fbpx
30. 03. 2023 Dnes má svátek Arnošt

Nedělní pohled na Nemocnici Milosrdných bratří v Brně: jaký bude její další osud?

Dnešní Nedělní pohled míří tentokrát na Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, o jejíž další budoucnosti nyní město Brno jedná s Konventem Milosrdných bratří.
nmb2-red

Foto:

redakce (RED)

Nemocnice Milosrdných bratří je nedílnou součástí sítě poskytovatelů zdravotnické péče v Brně a jednou z nejdéle souvisle fungujících městských nemocnic v Česku.

 

Po pádu komunismu byla instituce Konventem Milosrdných bratří, který ji v minulosti provozoval, za symbolickou cenu pronajata městu. Od roku 1993 funguje jako příspěvková organizace Brna. Již více jak sedm let probíhají jednání o podobě jejího budoucího fungování, která se nyní zintenzivnila. Konvent totiž projevil zájem o převzetí nemocnice zpět do své správy. K jednáním o budoucnosti nemocnice se v rozhovoru pro zpravodajský portál BRŇAN vyjádřil náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Proč se město Brno rozhodlo přistoupit na návrh Konventu Milosrdných bratří jednat o převzetí této městské nemocnice zpět do své správy?

Rád bych předem pouze upřesnil, že město Brno prozatím nerozhodlo o přistoupení k návrhu Konventu o převzetí provozování areálu Nemocnice Milosrdných bratří (NMB). Skutečností zůstává, že již delší dobu probíhají intenzivní jednání zúčastněných stran o naplnění podmínek Smlouvy o dlouhodobé spolupráci při využívání areálu nemocnice Milosrdných bratří mezi Konventem a statutárním městem Brnem, za kterých by bylo možné převzetí provozu NMB realizovat.

Bylo by možné vyčíslit aspoň rámcově výši investic města Brna do Nemocnice Milosrdných bratří za celou dobu, co město toto zdravotnické zařízení provozuje?

Od začátku provozu tohoto zařízení pod správou městské příspěvkové organizace do roku 2020 bylo městem Brnem investováno do stavebních investic 323 milionů korun, k čemuž je nutné přičíst také stavební investice do Pavilonu akutní medicíny, rekonstrukci stravovacího provozu a rekonstrukci objektu LDN v celkové výši zhruba 180 milionů korun. Co se týče strojních investic, jedná se o částku přibližně 121 milionů.

O budoucí podobě provozu Nemocnice Milosrdných bratři chce město Brno v následujících týdnech jednat se zástupci Konventu a uspořádat i veřejnou debatu s odborníky na zdravotnictví. Co si od těchto jednání s Konventem slibujete a s čím do nich půjdete? Budete dál trvat na nedávno avizované snaze uzavřít s Konventem dlouhodobou nájemní smlouvu nebo jste ochotni vyjednávat i o jiné podobě provozu nemocnice tak, aby zůstala v městské síti nemocnic?

Úlohou města Brna není pouhá zřizovatelská funkce vůči zřízeným zdravotnických zařízením, ale také koordinace aktivit v oblasti podpory zdraví obyvatel, vytváření a zajištění podmínek pro poskytování zdravotní péče o občany. Vzhledem k tomu, že zdravotnictví města Brna má metropolitní charakter s vysokou koncentrací zdravotnických služeb, je tak přirozenou spádovou oblastí občanů celého Jihomoravského kraje. I z tohoto pohledu je důležité k této situaci přistupovat komplexně. Je nutné upřesnit konkrétní záměry přebírajícího subjektu, právní a ekonomické možnosti a jistoty tak, abychom minimalizovali rizika a možný negativní dopad na úroveň poskytovaných zdravotnických služeb nejen pro občany města Brna, ale také pro celý Jihomoravský kraj.  Právě tato situace nás vedla k pořádání kulatých stolů, kde se věnujeme jednotlivým tématům. Očekávám, že tato jednání pomohou nejen řešit současné konfliktní situace, ale také nastíní potřeby budoucnosti brněnského zdravotnictví, kde já osobně vidím velký potenciál v možné spolupráci s Konventem.

Můžete v kostce vysvětlit, jaké výhody a nevýhody případný převod nemocnice na Konvent Milosrdných bratří přinese Brňanům? Přizvete k jednání i zástupce zdravotních pojišťoven, které v provozu nemocnice hrají zásadní roli?

Především je nutné říct, že nelze v tomto případě hovořit o převodu nemocnice na Konvent. Je nutné si uvědomit, že město provozuje nemocnici jako příspěvkovou organizaci. Tato právní forma skýtá jen málo možností, jak s touto organizací dále nakládat. Možnosti jsou jasně dané zákonem a pokud to velmi zjednoduším, není možné „převést“ tuto organizaci na třetí subjekt, který není zřízen městem. I samotná právní složitost realizace záměru Konventu v sobě nese celou řadu rizik. Každý chybný krok v tomto procesu by mohl mít negativní dopad na provoz celé nemocnice. Co se týče zdravotních pojišťoven, je nutností je informovat o možných dalších krocích. Ale jak jsem již uvedl, vzhledem k tomu, že se nejedná o „převedení“ organizace, zaujímají v tomto stadiu jednání pozici garanta sítě zdravotnických zařízení na území města Brna.

Zásadním problémem jsou i složité majetkoprávní vztahy. Některé budovy a pozemky patří Konventu Milosrdných bratří, který některé z nich pronajímá městu, další nemovitosti zase patří státu. Jakým způsobem by měly být tyto vztahy vypořádány?

Ano, majetkoprávní vztahy v areálu nemocnice jsou velmi složité. K řešení těchto vztahů je nutné přistupovat velmi odpovědně. Skutečností je, že město Brno musí postupovat v souladu se zásadou řádného hospodáře a v kontextu s tímto je nutné hledat možnosti v rámci zákonných podmínek. A to také s přihlédnutím k udržitelnosti projektů realizovaných v rámci fondů EU. Řešení vztahů k nemovitostem ovšem není jediným majetkoprávním vztahem, který je nutné řešit. Hovoříme zde také o veškerém vybavení movitými věcmi, jako je nábytek, zdravotnická technika, IT a podobně.

Kdy by mohla být jednání ukončena a zveřejněn jejich výsledek?

To se teď nedá předpovídat. Pro mě je důležité, aby lékaři měli jistotu zaměstnání a profesního rozvoje a lidé záruk zachování kvality lékařské péče. Prodlužování nájemní smlouvy každý měsíc k tomuto bohužel moc nepřispívá.

Líbí se mi

0
Zdroj:
Facebook
Twitter
Email

Exkluzivně pro Brňana

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT