V první kategorii, kde se utkaly velké stavby, obsadila první místo Keramická továrna Kocanda v obci Kravsko, které náleží 150 tis. korun. Druhé místo obsadil Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, který získá 100 tis. korun.

V kategorii výtvarné umění, resp. restaurování získala první místo a odměnu 70 tis. korun práce z Brna, a to restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda. Druhé místo a odměnu 40 tis. korun získal oltář svatého Kříže v kostele Jména Panny Marie, který nalezneme ve farnosti ve Křtinách.

V poslední kategorii – drobných staveb – získala první místo a odměnu 50 tis. korun Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého ve Znojmě. Druhé místo a odměnu 10 tis. pak získala boží muka v obci Vratěnín.

„Mimo běžné kategorie byla vyhlášena i Cena veřejnosti, ve které každý mohl hlasovat pomocí SMS. Těch bylo odesláno přesně 13 282 hlasů. Nejvíce hlasů a odměnu ve výši 60 tis. korun obdržela Římskokatolická farnost Blížkovice se svou památkou Kostel sv. Bartoloměje, který obdržel 3 908 hlasů. Zvláštní cena ve výši 25 tis. Kč byla udělena obci Podolí. Bylo tak rozhodnuto z důvodu mimořádného množství restaurovaných památek na území obce v roce 2020,“ řekl k soutěži náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu František Lukl (STAN).

Kraj udělil také titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji, kterou spolu s finanční odměnou 25 tis. Kč za hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost při péči o kulturní památky JMK bal za rok 2020 vyznamenán pan Michal Doležel.

„Náš kraj je posetý řadou památek. Je naší povinností pečovat o odkaz našich předků. Těší mě, že se nám daří finančně podporovat tuto starostlivost. Objem dotací v této oblasti je však třeba navýšit. Podporuje to obrovský zájem žadatelů. I jen drobné památky nesmí zmizet z mapy kraje.,“ shrnul Lukl.