Nenecháme jižní Moravu na suchu, říká krajský lídr komunistů Stanislav Navrkal

  • Foto

    KSČM

Lídrem jihomoravské kandidátky komunistů je blanenský zastupitel Stanislav Navrkal, který je zároveň už dvacet let krajským zastupitelem. Pokud mu tedy voliči znovu dají důvěru, načne své šesté volební období v jihomoravském zastupitelstvu. „Nenecháme jižní Moravu na suchu,“ připomíná Stanislav Navrkal letošní volební heslo KSČM, které není jen o boji se suchem, ale také o pomoci zemědělcům.

Proč jste se rozhodl kandidovat na hejtmana Jihomoravského hejtmana?

Byl jsem osloven mnoha lidmi, kteří si váží mé práce na krajské úrovni, abych KSČM vedl jako lídr. Dlouho jsem zvažoval, ale nakonec jsem kývl – i díky tomu, že hned za mnou stojí Filip Zachariaš, Martin Říha, Bohumil Smutný, Zdeněk Tesařík, Jan Navrátil, Eliška Volná a dalších 63 skvělých lidí. No a samozřejmě také z důvodu, že už jsem nasbíral „pár“ zkušeností a vím, co kraj a jeho občany trápí a hlavně jak tyto problémy vyřešit.

Jak vidíte své šance na zvolení?

Věřím tomu, že lidé nedají jen na marketingové značky a dají důvěru straně, která má nejpropracovanější program. Ten je ostatně častým předmětem opisování. KSČM za sebou nemá žádné korupčníky nebo sponzory, kterým by musela „něco“ vracet. Když si voliči všechny tyto aspekty dají na misky vah, jiná strana než KSČM jim z toho vítězně vyjít nemůže.

Pokud budete zvolen hejtmanem, potažmo zastupitelem Jihomoravského kraje, jaké budou Vaše priority?

Rád bych pokračoval v protikorupčním tažení – ostatně jsem jedním z autorů protikorupční strategie. Jinak samozřejmě realizovat program KSČM, který říká stop nekoordinovaným opravám silnic, žádá zavedení zdravotnického ombudsmana, aby se lidé a pacienti měli kam obrátit, budou-li mít pocit, že nemocnice či zdravotnická zařízení nejednala správně; a samozřejmě celou škálu opatření týkajících se boje proti suchu a mnoho dalšího – pokud mají čtenáři zájem, najdou náš volební program na webu: http://volby2020.kscmjmk.cz/subdom/volby2020/

Jak významné je pro Vás téma boje se suchem? Myslíte si, že byste z pozice hejtmana dokázal více pomoci zemědělcům v našem kraji? Nebo naopak, potřebují vůbec naši zemědělci podporu ze strany hejtmanství?

Je to pro nás důležité téma. Ostatně celá naše kampaň nese heslo „Nenecháme jižní Moravu na suchu!“, což má samozřejmě více úrovní. Zemědělci a regionální výrobci mají u KSČM vždy zastání. Žádáme mnohem větší podporu domácích produktů – ostatně soběstačnost (nejen v potravinové oblasti) je téma, které jako jediná strana KSČM drží dlouhodobě.

Jak by se měl kraj podle Vás vypořádat s ekonomickými dopady koronavirové krize, když se krajům obecně zřejmě nebude dostávat peněz na případné investice a vytvoření nových pracovních míst?

S dopady krize se budeme muset vypořádávat všichni. Myslím, že kraj je schopen to ustát. Rozhodně za KSČM odmítáme, aby na koronavirovou krizi, která v mnoha ohledech přechází a přešla v krizi ekonomickou a sociální, dopláceli občané. Je třeba se podívat na zdroje příjmů. V tomto ohledu je třeba nechat více peněz nižším zdaněním lidem, kteří mají průměrnou a nižší mzdu, a naopak více zdanit ty nejbohatší. Když bude dostatek peněz ve státní pokladně, pak mohou být realizovány i zásadní investice.

Měl by Jihomoravský kraj investovat ještě víc peněz do zdravotnictví, tedy zejména do krajských nemocnic a do vzdělávání mladých lékařů, aby je udržel v kraji?

Cílem KSČM je, aby každý občan měl tu nejlepší možnou péči, což vyžaduje a bude vyžadovat nemalé prostředky. Zdraví je ale to nejcennější, co člověk má, takže investovat do něj je rozhodně na místě.

Dalším důležitým tématem je doprava. Budete usilovat o zvýšení investic do budování nových a rekonstrukcí stávajících krajských komunikací? Měl by se kraj podle vás ještě víc zasadit o prosazení dostavby D52 od Pohořelic až na hranice s Rakouskem za Mikulovem?

Opravy krajských silnic – tedy silnic II. a III. Tříd – to je nekonečný příběh. Samozřejmě je třeba dbát na to, aby silnice nepřipomínaly tankodromy, ale dalo se na nich normálně jezdit. S čím se ovšem setkávám častěji, je rozhořčení řidičů z plánování oprav. Objízdné trasy jsou často nelogické, je během nich zničeno často více silnic, než se opraví a úplně nenávidím, když i na objízdné trase narazím na omezení. To musí skončit. Co se týče strategických dopravních staveb, jako je D52, D47, D43 nebo obchvaty měst a obcí, pak musí být kraj aktivnější v tlaku na ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Připadá mi, že se mnohdy víc mluví, než dělá. Dostavba dálnice do Vídně je nekonečný příběh a Rakušanům, kteří jsou už téměř na hranicích, musíme být tím, že od roku 1996 jsme se neposunuli ani o metr dál, k smíchu.

Zmiňovaná výstavba dálnice k hranicím je už letitým politickým evergreenem, budete to Vy, kdo nebude jen slibovat a komunikaci zrealizuje?

Rozhodně nebudu tím, kdo toto bude slibovat, protože vím, že i kdybych byl hejtmanem, tak krom politického tlaku nebudu mít reálnou možnost stavbu urychlit.

Je pro vás důležitý další rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji, potažmo výstavba dalších nových domovů pro seniory?

S ohledem na můj věk je mi samozřejmě otázka sociálních služeb a domovů pro seniory nejbližší. Ale vážně – KSČM má ve svém programu požadavek na výstavbu jednoho domova pro seniory v každém okrese navíc. Mrzí mne, že se v tomto období nezrealizovala stavba domova v Bučovicích na Vyškovsku. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů a lidí, kteří potřebují sociálních služeb, je to jedna z hlavních oblastí, na kterou se chceme zaměřit.

Dokážete voličům přesně říct, co byste z pozice hejtmana okamžitě změnil a naopak, co byste ponechal a považujete to za velké plus?

Určitě bych ponechal paritní zastoupení v orgánech kraje. Osobně jsem schopen spolupracovat s každým demokraticky zvoleným člověkem, který má zájem na řešení problémů našich občanů. A co bych si určitě okamžitě nechal prověřit, tak je efektivita vynakládání prostředků některých organizací s krajskou účastí, čímž se ostatně vracím k tomu, co je jednou z mých priorit po celou dobu pobytu v politice – protikorupční tažení.

Jaký je váš postoj k udržení závodů mistrovství světa silničních motocyklů na automotodromu v Brně? Měl by kraj spolu s městem Brnem a státem dál investovat státní, krajské a městské peníze do Grand Prix ČR i v dalších pěti letech?

Kraj se podle mého soudu v rámci své spoluúčasti na Moto GP dostal na své maximum možného. Ačkoli je Velká cena Brna mnohaletá tradice s velkým přesahem – i ekonomickým – bez spoluúčasti státu není v silách Jihomoravského kraje ji ufinancovat. Pokud by tedy došlo k dalším požadavkům na zvýšení částky placené z peněz Jihomoravanů, pak bych byl raději pro to, aby se finance využily na opravy silnic nebo na boj se suchem, což přinese užitek všem.

V čem se jako kandidát na hejtmana cítíte pevný v kramflecích a jaké jsou naopak vaše slabiny? Podpořila vás v rozhodnutí kandidovat rodina a přátelé?
Bez podpory rodiny a svých blízkých bych se do kandidatury nepouštěl. A v čem se cítím pevný v kramflecích? Asi v buldočí vytrvalosti prosazování našeho programu a snahou se vždy domluvit tak, aby z toho měla prospěch většina lidí. Slabiny? Jako každý jich mám celou řadu, jako například to, že chci většinou obsáhnout co nejvíce věcí sám. To pak ve vysokých funkcích ale dost dobře nejde a část věcí musíte prostě svěřit spolupracovníkům. Ty mám ale naštěstí skvělé.

Zdroj: 
Brňan (REJ)