Téměř 4,5 kilometru nové silnice, dvě křižovatky, tři sjezdy, pětice mostů. Investiční záměr jihomoravských silničářů k výstavbě dnes odsouhlasili krajští radní. V tiskové zprávě o tom informovala hejtmanova mluvčí Alena Knotková.

Přes intravilán Blučiny denně projede asi pět tisíc aut, projíždí tu také ve velké míře transit kamionů. Podíl těžkých vozidel přesahuje 20% a konfigurace silnice v průtahu je pro těžký provoz nevhodná. Komunikaci, která vede středem obce, řidiči využívají jako spojnici dálnice D2 a D52. Navíc v Blučině aktuálně vzniká skladový areál.

Intenzivní doprava trápí místní obyvatele již dlouho a o obchvatu obce se hovoří téměř dvacet let

„Máme stavební povolení a díky obci vykoupené pozemky. Projekt je tak nachystán k tomu, abychom mohli udělat podstatný krok, a to dokončit dokumentaci a zahájit samotnou výstavbu. Stavba obchvatu přijde na jednu miliardu korun včetně DPH. O financování jednáme s ministerstvem dopravy, a budeme v této věci jednat i zítra s vládou. Jsme také připraveni na obchvat čerpat evropské peníze z IROP,“ uvedl hejtman kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Do dnešního dne kraj od obce vykoupil 225 pozemků v ceně 30,4 milionu korun. Prosincové zastupitelstvo pak bude rozhodovat o poslední sadě výkupů – dvaceti pozemků s kupní cenou 5,4 milionu. Dohromady tedy půjde o 245 pozemků v ceně cca 36 milionů korun.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje už má projekt na stavbu obchvatu

„Obchvat bude začínat u dálniční křižovatky a dál povede severně od obce územím nivy Litavy. Na stávající silnici II/425 se napojí okružní křižovatkou u benzinové pumpy mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi. Do země se takříkajíc kopne v roce 2025, dokončení stavby předpokládáme za tři roky,“ konstatuje náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Součástí stavby jsou nejen dvě křižovatky, tři sjezdy, pět mostů (čtyři mosty na hlavní trase, jeden most na silnici III. třídy), ale také přeložka silnice III/41614 v délce téměř půl kilometru. Délka úprav ostatních navazujících pozemních komunikací je 1,418 km.

Pro Blučinu s více než dvěma tisíci obyvatel obchvat vyřeší dlouholeté mimořádné zatížení těžkou dopravou. „Blučina se prakticky celá rozkládá podél silnice druhé třídy. Mnoho domů je zde 150 let starých a nachází se v bezprostřední blízkosti této komunikace. V extrémním případě v nejužších místech v Komenské ulici jsou domy od rušné komunikace vzdáleny jen 70 centimetrů,“ uzavřel starosta Blučiny Jan Šenkýř.