Investice do rekonstrukce sálu Rady dosáhla zhruba 34 milionů korun s DPH. „Od příštího roku budeme mít k dispozici nádherný reprezentativní prostor, který je ale zároveň plně vybavený pro provoz v 21. století, ať už se to týká vzduchotechniky, PC sítě, nebo hlasovacího a projekčního zařízení. Vedle Sněmovního sálu, kam se lidé dostanou, pokud navštíví zasedání zastupitelů, Rytířského sálu, ve kterém se zase odehrávají svatby, nebo třeba Křížové chodby, kde se konají různé výstavy, půjde o další historickou část Nové radnice, kterou zpřístupníme veřejnosti, a to formou komentovaných prohlídek ve spolupráci s TIC Brno,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Informace o prohlídkách a jejich rezervaci budou včas zveřejněny na webu města.

Obnova barokního vzhledu, která byla cílem celé rekonstrukce, se nakonec podařila v ještě větší míře, než se na počátku předpokládalo. „Původně měli restaurátoři obnovit jen nástropní fresky, neboť ty na stěnách byly pro záchranu příliš zničené. Nakonec se ale díky spolupráci s Archivem města Brna podařilo vypátrat dvě historické fotografie, na jejichž základě bylo možné fresky na stěnách vytvořit znovu. Do sálu se tak po zhruba 150 letech vrátila scéna zasedání zemského soudu, která upomíná na původní funkci prostoru coby soudní síně. Římsu pod touto nástropní freskou tvoří erby zemských úředníků, celou klenbu jako by nesly iluzivní pilastry a ve výklencích mezi nimi jsou dotvořeny i dvě iluzivní sochy Spravedlnosti a Obezřetnosti,“ popsal náměstek primátorky pro kulturu Tomáš Koláčný.

Stavební práce začaly v červenci roku 2019 a zahrnovaly výměnu vzduchotechniky, systémů vytápění nebo chlazení místnosti, kanalizace a rozvodů vody a elektřiny. Vedle sálu samotného se úpravy dotkly také předsálí a schodiště. Všechny prostory jsou již zkolaudované.

Celý proces restaurování a rekonstrukce maleb v sále Rady shrnuje kniha Zachráněné dědictví, kterou autorsky připravila hlavní restaurátorka Michaela Rychlá Navrátilová a kunsthistoričky Šárka Fidrichová, Michaela Šeferisová Loudová a Hana Špendlíková a fotografiemi doplnil Libor Teplý. Kniha bude k dostání v Archivu města Brna.

Barokní nástěnné malby v sále Rady pocházejí patrně z let 1728–1729 a zobrazují zasedání Moravského zemského soudu. Soudní jednání totiž v kapitulní síni dominikánského kláštera a později v novějších budovách, které se kolem kláštera přistavovaly, probíhala už od středověku. V 80. letech 18. století na příkaz Josefa II. tehdejší Zemský dům (dnešní Novou radnici) zabralo a pak značně zdevastovalo vojsko. V roce 1872 ho vykoupilo město Brno a byl různě využíván, mimo jiné jako vývařovna, skladiště nebo tržnice. Během těchto let zmizely barokní fresky pod nánosy dalších maleb a štuků.

Areál byl v polovině 30. let 20. století rekonstruován podle projektu architekta Josefa Poláška pro potřeby magistrátu, městská agenda se sem přestěhovala ze Staré radnice a místo se od té doby nazývá Nová radnice. 

Po Novém roce připravuje magistrát ve spolupráci s TIC Brno prohlídky pro veřejnost a u příležitosti rekonstrukce vyšla o historii sálu kniha. Ta bude k dostání v Archivu města Brna.