Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka využívat pro krátkodobé ubytovací služby. Považuje to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by takové byty měli nechat rekolaudovat. Ombudsman o tom dnes informoval na webu. Zabýval se stížností obyvatele domu, kterému vadilo, že sousední byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti.

Stavbu lze používat jen k povolenému účelu

Stavbu lze podle ombudsmana používat jen k povolenému účelu. „Je veřejným zájmem, aby byla stavba užívána k povolenému účelu. Nabízení krátkodobých pronájmů ve stavbách určených pro trvalé bydlení je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a považuji to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by měli takové byty nechat rekolaudovat,“ uvedl Křeček.

Úředníci šli na neohlášené kontroly, ale neuspěli

Stavební úřad může posoudit, zda jsou byty zkolaudované k bydlení skutečně tak používány, nebo slouží ke krátkodobému ubytování. Ve spolupráci s živnostenským úřadem může prověřit účel poskytovaných služeb i dělat neohlášené prohlídky. V daném případě stavební úřad sice provedl několik neohlášených kontrolních prohlídek, ale ve své běžné pracovní době. Prohlídky tak byly neúspěšné. Typickými nájemci jsou totiž turisti, kteří se do bytu vracejí mnohdy až v pozdních večerních hodinách.

Porušování zákona nelze přehlížet, říká Křeček

„Jsem si vědom toho, že nalezení hranice, kdy je byt užíván k bydlení, a kdy tomu tak není, vyžaduje provedení velmi precizního, a tím i časově náročného dokazování. I přesto nemohu ze své pozice přehlížet jednání vlastníků bytů, kteří svým jednáním porušují jednu ze základních povinností veřejného stavebního práva spočívající v povinnosti užívat stavbu jen k povolenému účelu,“ sdělil ombudsman.

Nejde jen o zaryté trvání na dodržování zákona

Podle něj zde nejde jen o zaryté trvání na dodržování zákona. Nájem bytu či domu pro trvalé bydlení má úplně jiný účel a jiné vlivy na okolí než přechodné ubytování turistů či rekreantů. „Nelze libovolně zaměňovat základní potřebu bydlení a krátkodobé, obvykle opakované, ubytování. Stálý nájemce uspokojuje své základní potřeby na bydlení, zatímco krátkodobý ubytovatel uspokojuje například své společenské potřeby,“ vysvětlil Křeček.

Obyvatele bytu může zkontrolovat i policie

Ten doporučil stavebnímu úřadu, aby získal potřebné důkazy nejen z prohlídek, ale i ze svědectví obyvatel domu. Připomněl také, že při podezření spáchání přestupku nepovoleného používání stavby si může stavební úřad vyžádat součinnost policie. Ta může zkontrolovat doklady osob pohybujících se v domě či registrační značky aut před domem.

Úřad zahájil s vlastníky bytů přestupkové řízení

Stavební úřad i za pomocí těchto postupů následně vydal rozhodnutí, kterým zakázal používání dotyčných dvou bytů ke krátkodobému používání. S vlastníky bytů zahájil řízení o přestupku. „Pro příští případy od krajského úřadu očekávám, že stavebnímu úřadu poskytne metodickou pomoc či konzultace,“ dodal ombudsman.