Zajištění lékařské, lékárenské a zubní pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení v roce 2018 projednávali ve čtvrtek 14. prosince 2017 krajští zastupitelé. Pro příští rok počítá schválený rozpočet s částkou více než 52 milionů korun, což je nárůst proti předchozímu roku přibližně o 10 procent. Současně rada uložila příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje zajištění poskytování předmětných zdravotních služeb v jednotlivých okresech.

 „Jsem rád, že se podařilo zachovat dosavadní rozsah tohoto typu lékařské péče. Jedinou výjimkou je zkrácení poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru stomatologie. Ta bude poskytována ve všední dny od 18:00 do 24:00 a v nepracovní dny od 8:00 do 20:00. Tato změna vyšla z požadavku Úrazové nemocnice Brno. Ta zkrácení doby poskytování stomatologické lékařské pohotovostní služby odůvodnila především náročností poskytované služby, kterou využívají často neregistrovaní pacienti ve špatném zdravotním stavu a pacienti, kteří nevyžadují okamžité lékařské ošetření. Doposud šlo o jakýsi nadstandard, jehož omezení by nemělo způsobit problémy v případech, kdy nejde o ohrožení života,“ uvedl radní Igor Chlup. Jak dodal, zhruba za dva měsíce na jednání s Úrazovou nemocnicí Jihomoravský kraj vyhodnotí fungování lékařské pohotovostní služby po avizované změně.

 Pro okres Brno-město a částečně pro okres Brno-venkov bude pohotovostní lékařská služba zajištěna Úrazovou nemocnicí v Brně v rozsahu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Úrazová nemocnice současně zajistí na základě smlouvy prohlídky zemřelých mimo zdravotnické zařízení v době provozu pohotovostních služeb i mimo tuto dobu. „Lékařská pohotovostní služba pro děti bude zajištěna pro okresy Brno-město a Brno-venkov Fakultní nemocnicí Brno, dětskou nemocnicí, lékárenská pohotovostní služba stávajícím poskytovatelem obchodní společností K.E.I. pharma s.r.o.,“ uvedl dále Igor Chlup.