Srdeční selhání jim nic neříká, a přitom sním žije v ČR přes 200 tisíc pacientů. A ještě velké množství těch,kteří o svém onemocnění nevědí. V tomto případě je nejdůležitějšívčasná diagnostika, která prodlouží život pacienta o mnoho let,“ říkápro Lab Tests Online MUDr. Radek Pudil z 1. interní kardioangiologickékliniky FN a LF Hradec Králové.

Srdeční selhání je stav, při kterém srdce není schopné přečerpat krev kjednotlivým orgánům podle jejich potřeb. Mezi nečastější příznakysrdečního selhání patří dušnost, únavnost a známky zadržování vody vtěle, tedy otoky. Dušnost se zpočátku může projevovat pouze při většífyzické zátěži a nemocný si často neuvědomí, že něco není v pořádku amůže to přičítat své nižší kondici. Jindy se to projeví nástupemsuchého kašle při námaze. Později se dušnost může objevit i v klidu,vcelku typickým projevem srdečního selhání je stav, kdy nemocnýpociťuje dušnost vleže, musí se posazovat a často si všimne, že se mulépe spí s více polštáři pod hlavou. Dalším příznakem je zvýšenáúnavnost, pacient musí častěji odpočívat. Při zadržování vody v tělepacient pozoruje otoky kolem kotníků, které mohou postupovat výše.Přetěžované srdce se umí brá

nitNejčastější příčinou srdečního selhání je ischemická choroba srdeční jakoprojev aterosklerózy věnčitých tepen a následného infarktu. Druhounejčastější příčinou jsou nemoci srdečního svalu, ty vznikají dědičně,nebo po virové infekci postihující srdeční sval. Srdce je pak v běžnémživotě přetěžováno a začíná se bránit. A tady nastupují metody, kteréjsou v krvi pacienta schopné vystopovat projevy této obrany. Srdcetotiž ve zvýšené míře vytváří obranné látky-natriuretické peptidy,které odhalí krevní test. Bylo vypozorováno, že čím vážnější je srdečníselhání, tím více tělo vytváří tyto látky. Lékaři mají v ruce nástroj,kterým mohou velmi přesně srdeční selhání potvrdit, nebo spolu sostatními metodami (echokardiografie) vyloučit. Proto by lidé v případěproblémů neměli návštěvu lékaře oddalovat, včasná diagnostika má zásadnívýznam!Jak srdeční selhání pozná lékař

„Lékař zpravidla provede fyzikální vyšetření. Namístě je elektrokardiogram,vyšetření krve (stanovení natriuretických peptidů, o kterých se zmiňujemev předchozím odstavci), echokardiografie, rentgenové metody a řadadalších vyšetření,“ vysvětluje profesor MUDr. Radek Pudil z 1. interníkardioangiologické kliniky FN a LF Hradec Králové. „Hladina těchtoKrálové. „Hladina těchtolátek spolu s ostatními metodami (echokardiografie) vyloučí nebopotvrdí srdeční selhání a nasměruje k dalšímu vyšetření.“K problémům kardiovaskulárního systému vede mimo jiné nezdravý životní styla nedostatečná fyzická aktivita. A mnohdy také přehlížení aktuálníhozdravotního stavu. Blíží se období chřipek a nejrůznějších viróz.Snažte se každou nákazu opravdu poctivě vyležet, protože přechozenánemoc může mít na vaše srdce negativní vliv. Choďte pravidelně napreventivní prohlídky, abyste včas zachytili například počínajícídiabetes nebo zvýšenou hladinu tuků v krvi, které provázejí vyššíriziko vzniku srdečního selhání. Pečujte o své srdce.