Plánovaná multifunkční aréna v Brně má už projektovou dokumentaci, kopnout by se mohlo příští rok

  • Foto

    redakce (MOŠ)

Multifunkční hala má vyrůst na brněnském výstavišti, mění se kvůli ní i Územní plán města Brna. Od října loňského roku pracoval zhotovitel na projektové dokumentaci, tím bylo A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Dnes byla rozsáhlá dokumentace předána. Ze sportů se zde bude moci hrát kromě hokeje i házená, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. V hale si diváci budou moci vychutnat třeba i souboje v boxu. Prostor bude splňovat přísná kritéria mezinárodních federací pro všechny tyto sporty. Kapacita prostoru bude až 13 tisíc diváků.

„Jsem ráda, že vše pokračuje podle harmonogramu. Vzhledem k tomu, že jde o společné územní a stavební řízení, tak se celý proces zrychluje. Předpokládáme, že přípravné stavební práce by mohly začít v průběhu příštího roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Už 2. července byla předána dokumentace pro vydání společného povolení na projekt multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu. Na ni teď navazují další inženýrské činnosti. „Nyní probíhá zajišťování stanovisek dotčených orgánů, kterých je celkem padesát. Proces bude v ideálním případě trvat přibližně 3 měsíce. Poté bude stavební úřad požádán o vydání společného stavebního povolení,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Současně pokračují přípravy navazujících projektů v lokalitě kolem budoucí haly. Podle harmonogramu je v plném proudu projektování tzv. nulté etapy ulice Bauerovy ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, dále parkovací plochy a dopravní skelet u 4. a 9. brány výstaviště, které zajišťují Brněnské komunikace. Byl dokončen hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum lokality. Dopravní podnik města Brna pokračuje v rozšiřování smyčky Lipová a v projektu lanovky ke kampusu. V návaznosti na halu připravují Veletrhy Brno projekty nových bran a vstupů do areálu a také systém odpadového hospodářství. Rovněž se finišuje s vydáním demoličního výměru pro dané území.

Výstavba multifunkční haly ARENA BRNO patří k největším strategickým projektům města v následujících letech. Bude mít až třicet variant využití, ať už pro sportovní nebo kulturní účely. Snahou je hostit v ní světový šampionát v hokeji v roce 2024.

Fotogalerie: 
Zdroj: 
MMB