Studenti tří ekonomických studijních programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity (MENDELU) mohou po úspěšném odvolání školy proti rozhodnutí Národního akreditačního ústavu (NAÚ) pokračovat ve studiu. Škola o tom informovala v tiskové zprávě.

Pokud by univerzita s odvoláním neuspěla, museli by přejít do jiných studijních programů. Přezkumná komise NAÚ rozhodla 19. května, odvolání proti zániku oprávnění uskutečňovat tři doktorské studijní programy na Provozně ekonomické fakultě vyhověla, zrušila rozhodnutí NAÚ a správní řízení zastavila.

„Pro mne osobně to znamená úspěch při ochraně zájmů našich studentů a zároveň významný kvalitativní posun v zajišťování těchto doktorských studijních programů a nejen jich. Bez ohledu na kontroly a připomínky Národního akreditačního úřadu jsme se snažili nastavit v těchto studijních programech standardy odpovídající transparentnímu zajištění vzdělávaní,“ uvedl rektor Jan Mareš.

Dál platí rozhodnutí NAÚ o odebrání takzvané institucionální akreditace pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách, které je pravomocné od 15. března a proti němuž se škola neodvolala. Tato akreditace vysoké škole umožňuje, aby sama rozhodovala o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Pokud ji nemá, musí o rozhodnutí o studijních programech žádat NAÚ.

O zrušení tří doktorských programů na PEF rozhodla rada NAÚ v lednu kvůli problému, který byl podle předsedy úřadu v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a ve využívání zprostředkovatelských agentur. Pokud by toto rozhodnutí úřadu nabylo právní moci, univerzita by už neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných studijních programů.