V podzemí pod palácem Padowetz na brněnské Masarykově třídě dostala největší sbírka mučicích nástrojů na světě velkorysý prostor pěti set metrů čtverečních. Její důkladná prohlídka trvá minimálně dvě hodiny. Ne všichni návštěvníci však snášejí pohled na originální mučicí nástroje a obrázky či modely částí těla úplně bez problémů. Až tak sugesivní tato výstava je! Robert Pospíchal, majitel muzea a kurátor výstavy k tomu říká: „Naše expozice profiluje útrpné právo dalo by se říct že od nějakých 450. let př.n.l až v podstatě do současnosti, to znamená do 20. století, kdy se například ve Španělsku ještě používali poslední mučící nástroje.“  Naleznete zde přes 200 exponátů ze všech koutů světa, z nichž většina jsou dochované originály. Rozličné mučicí nástroje používala například inkvizice a hrdelní soudy po celé zeměkouli. Zvláštní na mučicích nástrojích je, že se s průběhem času nijak extrémě neměnily. „Ten princip je vždycky způsobit člověku bolest a utrpení, od toho se to odvíjí," říká Pospíchal. "Potom se jenom upravují nástroje, které jsou buď primitivnější, nebo sofistikovanější, ale vesměs to nářadí pro mučení, nástroje tohoto druhu, tak zůstávají stejné až skutečně do toho 18. -19. století.“

Výstava mučidel je pro spoustu lidí velice lákavá a na nezájem si tady rozhodně stěžovat nemohou. "Jsou to samozřejmě desetitisíce lidí, návštěvníků, kteří za sezónu tuto výstavu shlédnou,“ říká Robert Pospíchal. 

A výstava mučidel je nejspíš návyková, protože mnoho lidí se do muzea opakovaně vrací.