Loni v září zahájil brněnský dopravní podnik výukový program nazvaný Pojeď se mnou šalinou, určený pro děti z mateřských škol. Se začátkem prázdnin program končí. Absolvovalo ho více než 1300 dětí z 32 brněnských školek, sdělila zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Barbora Doležalová.

Seznamovali děti s brněnskou MHD

Cílem výukového programu, který probíhal v uplynulých deseti měsících, bylo hravou formou seznámit děti ve věku 3-6 let s městskou hromadnou dopravou v Brně. „Dvě naše pracovnice každý týden navštěvovaly jednu ze školek, a to spolu s panenkou Zuzkou, která dětem povídala o vozech, jejich údržbě nebo o správném chování v tramvajích, autobusech a trolejbusech,“ popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Děti si hrály i na údržbáře

Program byl pro děti připraven tak, aby je zaujal a mohly se aktivně zapojovat do činností – skládaly puzzle s dopravními prostředky, hrály si na údržbu vozů ve vozovnách, doplňovaly rýmovačky s tématikou MHD. „Děti poznávaly různé dopravní prostředky, učily se, jak se správně rozhlédnout před přecházením silnice, jak se chovat v tramvaji, a naopak co se dělat nesmí, což jistě přispěje k jejich bezpečnosti v dopravě. Byly nadšené,“ uvedla ředitelka MŠ Fanderlíkova Jarmila Klímová.

Rozdali jim dětské jízdenky

Každé dítě si z výukového programu odneslo dětskou jízdenku, kterou si mohlo samo vymalovat a také pracovní list s básničkou a obrázky ilustrující špatné chování ve vozech. Školkám zůstala publikace se stejnojmenným názvem výukového programu. „Závěrečná omalovánka a další materiály věnované dopravním podnikem byly milým dárečkem a budou sloužit k výuce našich dětí i do budoucna,“ dodala Gabriela Chmelíková z MŠ Štolcova.

Podobný program chystají i pro školáky

„V průběhu září plánuje brněnský dopravní podnik podobný program i na základních školách. Tentokrát to bude formou pracovních listů,“ doplnila Barbora Doležalová.