Brněnské Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala musí ukončit působení v dosavadním sídle. Statici našli další závady, sály nelze bezpečně využívat, oznámilo na webu vedení města v tiskové zprávě. Dosud provozovatelé divadla i kina počítali s tím, že se na podzim alespoň dočasně do sálů vrátí. Polívkovo divadlo na podzim získá azyl v Dělnickém domě v Židenicích, od jara by mělo hrát v Sále Břetislava Bakaly v centru města.

Problémy jsou i na nosných sloupech

Majitelem objektu mezi Moravským a Jakubským náměstím je město Brno. Divadlo je soukromé, jeho principálem je Boleslav Polívka. Za provozem kina, které je umístěné pod divadelním sálem, stojí Masarykova univerzita. Před časem statici upozornili na závady v konstrukci střechy. Letní stavebně-technický průzkum ukázal, že problémy jsou i na nosných sloupech v úrovni stropu nad kinem.

Dávali tam kovové výztuhy

„Že se mohou objevit další nečekané problémy, se nedalo vyloučit. Zvlášť když bylo koncem července nutné zajistit nosné konstrukce budovy kovovými výztuhami. Kvůli tomuto zdržení jsme pak prodlužovali termín dokončení první etapy stavebně-technického průzkumu do závěru září,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Nyní je zřejmé, že na podzim se nebude v divadle hrát ani v kině promítat.

Bolkovo divadlo se stěhuje do Židenic

Polívkovo divadlo by mělo od září přinejmenším do konce listopadu hrát v Dělnickém domě v Židenicích. „Dočasného útočiště si divadlo velmi váží a přijímá jej s velkou vděčností a pokorou. Oceňuji i flexibilitu, se kterou Židenice naše požadavky řeší,“ uvedl Polívka. „Židenice se na hostování Divadla Bolka Polívky těší a jsem rád, že jeho divadelní program obohatí kulturní nabídku v naší městské části,“ řekl starosta Židenic Petr Kunc (Hlas pro Židenice). Sál Dělnického domu má při divadelní úpravě kapacitu asi 350 míst včetně galerie, tedy srovnatelnou jako dosavadní Divadlo Bolka Polívky.

Vystěhují se v září

První fáze stavebně-technického průzkumu v dosavadním sídle divadla i kina skončí v dohodnutém termínu, tedy v září. „Poté bude nutné prostory bezpečně vyklidit. Neprodleně tedy vyvoláme jednání se zástupci Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala, abychom společně naplánovali potřebné kroky a termíny. Druhá fáze průzkumu pak začne zkraje příštího roku až poté, co bude objekt vystěhován,“ doplnila náměstkyně primátorky Karin Podivinská (ANO), která má v gesci správu majetku.

Pokračují v úpravách Bakalova sálu pro divadlo

Brno pokračuje v úpravách Sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě na Žerotínově náměstí, kde by mohlo Divadlo Bolka Polívky najít dlouhodobé zázemí. Město připravuje zakázku na stavební práce a dodávku divadelních technologií, hotovo by mohlo být na jaře příštího roku. Souběžně město hledá náhradní prostory pro Scalu. Někteří zástupci kulturní scény ale upozorňují na to, že Sál Břetislava Bakaly by se hodil spíše pro kino než pro divadlo.

Chtějí objekt prodat, tvrdí opoziční zastupitel Hollan

Opoziční zastupitel Matěj Hollan (Žít Brno) spatřuje za současným děním dlouhodobý plán vedení města, na jehož konci je prodej lukrativního objektu mezi Moravským a Jakubským náměstím. Zároveň pochybuje o vážnosti úmyslu najít pro Scalu odpovídající působiště. „Náhradní prostory pro Scalu se ,hledají‘ od roku 2020, kdy poprvé radní města obdrželi informaci o neuspokojivém statickém stavu budovy, detailně detektivní prací se pak ,hledají‘ od února, kdy to jakože zjistili jako obrovskou novinu. A zatím se nic ,nenašlo‘,“ napsal Hollan na facebooku.