Poptávce uchazečů o studium na střední škole v Jihomoravském kraji nejméně dostačují kapacity gymnázií. U čtyřletého studia je převis zájemců zřejmě největší v republice. Prioritně si tam podalo přihlášku 2381 žáků, míst je 1817, vyplývá z dat na webu ministerstva školství. Brněnská gymnázia evidují podobný zájem jako v minulých letech. Větší počet přihlášek odpovídá tomu, že si žáci letos nově mohli podat tři přihlášky místo dvou.

Budoucí studenti středních škol letos na přihláškách nově určovali priority, tedy to, na kterou školu se chtějí dostat nejvíce. Čtyřleté gymnázium v Křenové ulici si jako svou první volbu zvolilo 217 dětí, celkem jich podalo přihlášku 416. Míst je 90. Na šestileté studium s kapacitou 30 dětí se jich hlásí 663, prioritně školu označilo 218. „Převis je obrovský, ale u nás je to tak dlouhodobě. Počet přihlášek vzrostl úměrně tomu, že se lze hlásit na tři školy. Čísla působí hrozivě, ale šance dostat se k nám je stejná jako v minulých letech,“ uvedl ředitel školy Miroslav Marek.

Podobná situace je i na Gymnáziu Matyáše Lercha, kde na osmileté studium s kapacitou 30 míst dorazilo 182 přihlášek s první prioritou

Na čtyřleté gymnázium se prioritně hlásí 200 žáků, míst je 90. „Převis míváme tradičně, ale letos je u čtyřletého studia možná ještě o něco větší. Vysvětluji si to tím, že se studenti tolik neobávají. Když bylo možné podávat jen dvě přihlášky, nechtěli deváťáci tolik riskovat,“ sdělil ředitel Petr Kovač.

Vedle gymnázií nedostačuje v Jihomoravském kraji kapacita poptávce u pedagogických či zdravotnických škol

Naopak dostatek míst je na lyceích, kam si podalo přihlášku 901 žáků, nebo na školách zaměřených na ekonomiku, hotelnictví či zemědělství. Na střední školy bylo nově možné hlásit se i elektronicky. Oslovení ředitelé se shodují, že jim digitalizace výrazně ulehčila administrativu. „Měli jsme jen čtyři papírové přihlášky, jinak všechno elektronické. Jsem velmi ráda, že se systém dal do pohybu,“ poznamenala Petra Šperková, ředitelka gymnázia v Elgartově ulici, kam si podalo přihlášku 400 dětí. Chválí si jej i Marek. „Z 1000 přihlášek bylo asi jen 50 papírových, které jsme museli přepisovat. To je úplně jiná práce,“ řekl.

Podle Kovače rozhodne to, jak bude fungovat algoritmus týkající se priorit. Důležité jsou až poté, co ředitelé podle výsledků přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. Ředitelé uchazeče seřadí podle počtu dosažených bodů, bez ohledu na to, na jakou školu chtějí děti nejvíce. Následně státní organizace Cermat rozřadí zájemce na různé školy podle jimi zadaných priorit. Od toho si ředitel gymnázia ve Vídeňské ulici David Andrle slibuje, že nebudou muset čekat do začátku července na zápisové lístky. „Systém se vyvíjí a předpokládám, že za rok budou vyladěné i veškeré nedostatky,“ uvedl.