„Je opravdu stop stav materiální pomoci. Obrovské haly jsou všechny přeplněny, je toho obrovské množství. Krizové štáby v místech jsou zahlceny tím, že hledají nové haly, kam by se tato materiální pomoc navážela. Prosím všechny, co pořádají sbírky, aby tuto materiální pomoc nechali u sebe, v případě potřeby se jim ozveme. Jediné, co je potřeba ve velkém množství, je stavební materiál. Po sociálních sítích se šíří různé příspěvky, že lidem chybí jídlo a podobně, ale jedná se o staré příspěvky,“ řekl Grolich, který vyzval především k finanční pomoci.

Hejtman dodal, že velká poptávka je nejen po stavebním materiálu, ale také po řemeslnících, konkrétně v Mikulčicích pak akutně potřebují lisy na kov a suť.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová informovala o pomoci státu směrem k obyvatelům postižených oblastí. „Tam, kde dojde k demolici a výstavbě nového domu, bude stát posílat zálohu ve výši 500 tisíc korun, aby lidé měli okamžité prostředky jak na demolici, tak na následnou projektovou dokumentaci a další přípravy,“ uvedla.

Počet domů, které čeká demolice, se dnes ustálil na čísle 114. V dalších dnech se po dokončení práce statiků koncem tohoto týdne toto číslo ještě navýší. Samotné práce na demolicích by se měly rozjet v průběhu příštího týdne. Mimo tyto řízené demolice ovšem už probíhají demolice neřízené, pro které se rozhodli někteří majitelé poškozených objektů.

Pro skládkování podobného materiálu se ustálily tři velké deponie – Mikulčice, u Hrušek a areál firmy Ploma v Hodoníně. Aktuálně se řeší umístění místa pro navážení a další přerozdělení stále větších dodávek stavebního dřevomateriálu.

 

Dnes by měl krizový štáb prostřednictvím neziskových organizací a Českého červeného kříže  zmapovat potřeby na dlouhodobější ubytování některých obyvatel. „Zatím jsme dostali dvě takové žádosti,“ uzavřel ředitel Hasičského záchranného sboru JMK Jiří Pelikán.