Přes sedmdesát tisíc kubíků sedimentů odtěžili ze dna letovické přehrady na Blanensku vodohospodáři z Povodí Moravy. Ti už druhý rok pokračují v rozsáhlé rekonstrukci vodní nádrže. Práce zajistí nejen zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale právě také odstranění sedimentů ze dna. Průběh prací již umožnil zvýšení hladiny vody v nádrži. Nádrž nyní plní všechny svoje funkce, a proto tam neplatí žádné zákazy či omezení, upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavbaři pracují na několika objektech

Stavební práce nyní probíhají na několika stavebních objektech. Většinu prací se již podařilo dokončit. „Kompletně hotové je opevnění návodního líce a sanace zdi odběrné věže. Před dokončením jsou práce na bezpečnostním přelivu a spadišti. V současnosti se soustředíme na betonáž skluzu, vývaru a také osazení mostovky. Po dokončení rekonstrukce se zvýší ochrana vodního díla a území pod ním na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Odtěžili všechny sedimenty

Podařilo se také odtěžit celé původně naplánované množství sedimentů. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců. „Nad rámec původního plánu jsme odtěžili o 10 tisíc kubíků sedimentů více, což přispěje k posílení retenční schopnosti vodní nádrže a prodlouží dobu, za kterou budeme muset znovu snížit hladinu a odtěžit nově usazené sedimenty,“ uvedl Bělaška. Původně vodohospodáři počítali s odtěžením 66 tisíc kubíků sedimentů.

Museli změnit pracovní postup

Stavba se ale neobešla bez komplikací. „Při stavebních pracích na vývaru byly zjištěny nepředvídatelné geologické poměry. Museli jsme proto výrazně změnit pracovní postup, díky čemuž se nám situaci podařilo úspěšně vyřešit. Úpravy projektové dokumentace a změna pracovního postupu vedly k posunutí termínu dokončení stavby o sedm měsíců na listopad 2024,“ doplnil Bělaška. Náklady na rekonstrukci vodní nádrže jsou 236 milionů korun.

V dubnu začali nádrž Letovice napouštět

V dubnu začalo Povodí Moravy vodní nádrž opět napouštět. V současnosti vodohospodáři udržují hladinu na kótě 356,20 m n. m. To je úroveň naplněnosti, kolem níž se hladina pohybovala v období před zahájením rekonstrukce. Na této úrovni bude hladina v závislosti na hydrologické situaci udržována do října 2024. „Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce máme a vždy budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází vodní nádrže Letovice,“ dodal investiční ředitel Povodí Moravy.