Další krok, který by mohl ulevit dopravě v brněnských městských částech Slatina a Tuřany. Vedení města se rozhodlo, že prodá své pozemky v této lokalitě státu, umožní tak Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) naplánovat v těchto místech dvě mimoúrovňové křižovatky umožňující připojení průmyslové zóny v území Černovické terasy přímo na dálnici D1. Město o tom informovalo v tiskové zprávě.

„Na pozemcích je plánovaná veřejně prospěšná stavba, která uleví lidem ve Slatině a zároveň zkvalitní nejen napojení průmyslové zóny na Černovické terase, ale i letiště v Tuřanech. Výhledově nám to také umožní další rozvoj v této oblasti. Město za pozemky od státu dostane celkem 53 milionů korun,“ uvedl radní města Brna Jiří Oliva (ČSSD).

„V plánu je postavit zde dálniční křižovatku skládající se ze dvou mimoúrovňových křižovatek připojených na dvě různé komunikace. Díky tomu se Černovická terasa přímo napojí na D1 a zároveň zůstane zachované i současné napojení prostřednictvím silnice III/15289,“ doplnil starosta MČ Brno-Slatina Jiří Ides (ČSSD).

Občané Slatiny a Tuřan na klidnou dopravu bez kolon čekají už dlouho

V plánu jsou obchvaty obou městských částí, zatím jen v rámci studií. V následujících dnech má zahájit Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje rekonstrukci okružní křižovatky ve Slatině, na silnici II/430, stavba přijde asi na 46 milionů korun. Přesný harmonogram stavebních prací a případné objízdné trasy by měly být zveřejněny v úvodu června.