Známe vítěze! V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2023, kterou realizuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, získala prvenství dopravní stavba Blansko přemostění (III/37937).

„Pro ty, kteří se na stavbě podíleli, bylo přemostění skutečnou výzvou a životní zkušeností. Přínosy pro naše obyvatele, ale i lidí z okolí, jsou nepopiratelné. Obě části města jsou poprvé od konce 19. století opět propojeny nezávisle na železniční trati. Mám ohromnou radost, že se z této praktické dopravní stavby podařilo udělat i novou dominantu města, která byla oceněna odbornou porotou,“ řekl starosta města Blanska a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Crha (ODS), který ocenění převzal.

Hlavní nosný ocelový oblouk mostu je délky 77,6 m s dvěma estakádními poli před a za, navrženými z předpjatého betonu

Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku 12 m. Z důvodu prostorových podmínek je situován ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a klene se přes koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku.

Jedna z nejvýznamnějších krajských staveb byla zahájena v polovině července roku 2021, od poloviny prosince 2022 mohli most využívat motoristé a od dubna 2023 byl most otevřen i pěším

Celá výstavba trvala celkem 21 měsíců a přišla zhruba na 348 milionů korun. Nejvyšší část nákladů ve výši asi 230 milionů korun pokryl stát skrze Státní fond dopravní infrastruktury, finančně se podílel Jihomoravský kraj i město Blansko.