„Činnost fondu přesně vystihuje jeho motto: Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády. Navíc velmi často zaplňujeme mezeru v legislativě, protože mnozí z našich klientů propadají sítem možných dávek a jiných forem státní pomoci. Fond se pro ně stává poslední a jedinou možnou šancí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Důkazem je skutečnost, že množství podávaných žádostí o pomoc každý rok stoupá. „Letos jsme schválili podporu pro téměř 160 žadatelů, jednotlivců i neziskových organizací, což je zhruba třetinový nárůst ve srovnání s rokem 2019. A zatímco vloni jsme darovali 2 miliony, letos jsme mezi klienty rozdělili o 1,6 milionu korun více. Naštěstí také přibývá sponzorů, jimž opravdu ze srdce děkuji,“ dodala Markéta Vaňková.

Hlavním donátorem Sociálního nadačního fondu je město Brno. Mezi podporovatele fondu se také řadí městské společnosti, například Teplárny Brno či Brněnské komunikace, i soukromí dárci, kteří se zapojují do veřejné sbírky. Prostřednictvím portálu www.darujme.cz  a transparentního bankovního účtu veřejné sbírky 225782453/0600 je možné podpořit aktuální projekty fondu, mezi které patří program „Pomáhejte s námi“, podpora domácí hospicové péče „Hospic doma“, sbírka „Slunce pro Filipa“ na zajištění péče o chlapce v kómatu a projekt „Pomozte s námi postavit Nový domov pro lidi s PAS“.

„Velmi si vážíme vstřícnosti dopravního podniku, který nám umožnil přiblížit práci fondu dalším lidem, již se potýkají s problémy, ale neví, kam se obrátit. Činnost fondu blíže představuje také nové prezentační video, které je ke zhlédnutí na našem Facebooku a webu,“ upřesnila místopředsedkyně správní rady Monika Škorpíková.

„Naše vozy křižují celé město Brno. Díky tomu je možné nejrůznější informace, v tomto případě osvětu týkající se Sociálního nadačního fondu, zprostředkovat nejen cestujícím, ale všem Brňanům a návštěvníkům města. Jsme rádi, že můžeme podpořit projekt, který pomůže potřebným,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Svoji tramvaj už v Brně měla například pacientská organizace Debra, která pomáhá usnadnit život lidem s nemocí motýlích křídel, ale také třeba Vila Tugendhat, hrad Špilberk, Národní divadlo Brno či Městské divadlo Brno.

Tramvaj Sociálního nadačního fondu vznikla díky podpoře hlavního partnera nadačního fondu, statutárního města Brna, který poskytl marketingový prostor, a Dopravního podniku města Brna a.s., jenž zajistil polep tramvaje. „Sociální nadační fond tak může ušetřené finance využívat pro přímou podporu žadatelů,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje (SNF) je nevládní organizace založená původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“. Vznikla už v roce 1993, o pět let později se transformovala na nadační fond. V roce 2014 se působnost fondu rozšířila na Jihomoravský kraj. SNF svoji pomoc směruje především na rodiny s dětmi či děti bez rodiny, seniory a lidi se zdravotním postižením. Letos zaměřil svoji pozornost více na samoživitele a samoživitelky, kteří se během dvou vln epidemie nemoci covid-19 a vyhlášených omezení ocitli v existenčních problémech, neboť přišli o možnost příjmu z důvodu péče o děti nebo ztratili zaměstnání. SNF však podporuje také činnosti některých neziskových organizací. Těch bylo letos celkem čtrnáct, mezi nimi například organizace Tady to mám rád, která se dlouhodobě angažuje v oblasti pomoci lidem s poruchou autistického spektra, nebo Bílý kruh bezpečí, poskytující odborné poradenství a pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů.