Průměrná hrubá mzda na jihu Moravy dosáhla ve 4. čtvrtletí loňského roku 45.569 korun, meziročně tak vzrostla o 2625 korun, tedy o 6,1 procenta. Po započítání inflace se ale reálně snížila, a to o 1,4 procenta. Inflace ve 4. čtvrtletí dosáhla pro celé Česko hodnoty 7,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Reálná mzda kvůli inflaci klesá od 4. čtvrtletí roku 2021, v průběhu loňského roku inflace zmírňovala.

Průměrná hrubá měsíční mzda na jihu Moravy byla ve srovnání krajů třetí nejvyšší po Praze a Středočeském kraji, ve srovnání s průměrem České republiky byla o 444 korun nižší. Nominálně rostla mzda o 2625 korun. Nominální růst statistici zaznamenali ve všech krajích Česka, na jihu Moravy byl růst třetí nejnižší spolu s Olomouckým krajem a za republikovým tempem růstu zaostával o 0,2 procentního bodu.

Průměrná mzda se vypočítává ze všech vyplácených mezd v kraji a přepočítává se na jednoho zaměstnance

Obecně platí, že dvě třetiny pracujících lidí průměru nedosahují. O úrovni mezd více vypovídá takzvaný medián, který ČSÚ v krajích počítá jednou za rok. Jde o údaj očištěný o extrémně vysoké i extrémně nízké mzdy. Za celý rok 2022 byl medián mzdy na jihu Moravy 37.733 korun, a byl tak o 5338 korun nižší než průměrná mzda za předloňský rok v kraji. Údaj za rok 2023 bude k dispozici v květnu.

Zatímco nominálně mzdy v kraji rostly v posledním čtvrtletí loňského roku o 6,1 procenta, reálně se jejich hodnota snížila, lidé si tedy za výplatu mohli koupit méně kvůli růstu spotřebitelských cen

Zatímco ale v posledním čtvrtletí roku 2022 rostly spotřebitelské ceny v Česku o 15,7 procenta, v loňském posledním kvartále byla inflace 7,6 procenta. Reálná mzda tak na jihu Moravy klesla o 1,4 procenta, v celém Česku to bylo 1,2 procenta. Reálné mzdy se snížily ve všech krajích Česka.