Průtoky v řekách v povodí Moravy jsou podprůměrné, třetina profilů hlásí sucho. Například největší moravskou řekou Moravou nyní protéká ve Strážnici jen 14 procent průměrného červencového průtoku. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Podnik včera v souvislosti se stavem průtoků vydal doporučení pro vodoprávní úřady a obce, aby případně omezily spotřebu vody.

V současné době pokračuje období nízkých objemů srážek, a podle Povodí Moravy tak spolu s extrémními teplotami hrozí dlouhotrvající sucho. Na většině vodních toků na území správy státního podniku jsou podle mluvčího výrazně podprůměrné průtoky. V těch, které neovlivňují přehrady, se jedná o hodnoty od dvou do 50 procent měsíčního normálu pro červenec. Většina toků má vodnosti nižší než 30 procent měsíčního normálu.

Ukazatele sucha dosáhlo 30 procent profilů se stanoveným limitem pro sucho

„Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé situaci jsme dnes doporučili vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování minimálních zůstatkových průtoků, manipulačních řádů a odběrů povrchových vod. Jednotlivým obcím a obcím s rozšířenou působností jsme doporučili posoudit situaci sucha na jejich území, a v případě potřeby provést omezení, či zakázání obecného nakládání s vodami,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

S průtoky pomáhají vodní nádrže, za poslední týden zlepšily průtoky v řekách v povodí Moravy 13,4 miliony metry krychlovými vody

Naplněnost zásobních prostor významných vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 70 až 100 procent, kromě nádrží se sníženou hladinou z důvodu oprav.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.