Jako úplně první v historii brněnské techniky skládal státní závěrečnou zkoušku ve znakovém jazyce. Tomáš Zbavitel od narození neslyší, ale navzdory tomu na fakultě strojního inženýrství odpromoval v oboru Inženýrská mechanika a obhájil diplomovou práci Klasifikace objektů zpracováním obrazu na základě změny topologie.

I když její název zní poněkud abstraktně, podnět k ní byl zcela konkrétní – vytvořit překladač ze znakového jazyka do mluvené řeči. „Během bakalářského studia vedoucí mé bakalářské i diplomové práce Jiří Krejsa přišel se zajímavým poznatkem, že existují různé programy, které jsou schopny překládat z textu do mluvené formy. Tedy že již existují pokusy vytvořit takový program, který dokáže překládat z textové do znakované formy. Já si však řekl: A co opačně? Lze překládat ze znakované do textové nebo mluvené formy? Tím to celé začalo,“ uvedl Tomáš Zbavitel.

Rozhodl se proto, že se v rámci své bakalářské práce pokusí pomocí korelace detekovat znaky znakového jazyka. Zprvu ale neuspěl – ukázalo se totiž, že tento záměr byl příliš unáhlený. „Zjistil jsem, že je třeba proces rozdělit na etapy. Ve své diplomové práci jsem proto zkusil pracovat s jinou, vhodnější metodou. Použil jsem konvoluční neuronové sítě a objektem byla prstová abeceda,“ vysvětlil inženýr.

Právě návrh vhodné topologie konvoluční neuronové sítě byl tím, co bylo podle něj na práci nejtěžší. Bylo třeba navrhnout jich několik, než se podařilo najít tu pravou. „Měl jsem radost z každého malého úspěchu, kterému vždy předcházely chvíle nejistot a hledání. Stále mě však motivovala radostná představa, že bych nějak mohl přispět ke zdokonalení komunikace se slyšícími,“ svěřil se Tomáš Zbavitel.

Ten věří, že výsledky jeho práce někdo převezme a bude je dále rozvíjet a vylepšovat. „Ve své práci jsem použil statickou prstovou abecedu. Doufám, že v další fázi se bude pracovat s dynamickou prstovou abecedou, kterou používáme – tedy s čárkou nebo háčkem. V dalším kroku by se pak mohlo podařit použít znaky znakového jazyka. Domluvil jsem se s docentem Krejsou, že v případě potřeby vždy rád pomůžu při hledání řešení,“ řekl neslyšící inženýr.

Na začátku studia na VUT měl problémy s používáním nových pojmů, pro které neexistovaly znaky znakového jazyka. Přednášející pojem vysvětlil, ale při dalším použití tohoto pojmu chyběl znak. Proto společně s poradenským centrem Alfons, které zajišťuje tlumočníky a přepisovatele, začal pracovat na slovníku odborných termínů, hledat a vymýšlet znaky pro používané odborné pojmy. „Myslel jsem si, že slovník zpracováváme pro budoucí neslyšící studenty na VUT, ale zjistil jsem, že tento slovník už používají i jiné školy, například střední školy v Praze, Brně nebo Valašském Meziříčí,“ vysvětlil Zbavitel.

Náročné studium pomáhali Tomášovi zvládnout jeho nejbližší. „Všichni mě hodně podporovali. Byla to moje rodina, lidé z poradenského centra Alfons, pedagogové i moji spolužáci. Obzvláště mile mě překvapilo, že se docent Krejsa začal učit znakový jazyk. Jeho obětavost, zájem a pomoc mě až dojaly,“ uvedl.

Díky své energii je opravdu renesanční osobností, která se kromě studia věnuje řadě aktivit. Učil matematiku na střední škole pro sluchově postižené v brněnském Jundrově a hraje divadlo coby člen souboru Pantomima S. I., se kterým vystupoval v celé řadě zemí.

Spolupracoval také s Českou televizí, pro kterou ztvárnil několik pohádkových postav. Hrál ve filmech Khulan a Khaliun, Klaunovy počty a Holoubci.

Vedle toho hraje také závodně florbal. V minulosti s týmem FbC Snakes Brno vybojoval zlato na tuzemském mistrovství neslyšících, druhé místo v extralize neslyšících a třetí příčku na mezinárodním turnaji Prague Deaf Open. V současnosti hraje amatérskou florbalovou ligu s týmem slyšících florbalistů.