„Rozpočet je naplánovaný jako vyrovnaný. Předpokládané příjmy jsou plánovány na 13 miliard a výdaje 15,2 miliardy korun, dvoumiliardový rozdíl z většiny pokryjí dotace z Evropské unie na investice. Celkové zdroje včetně příjmů a dotací tedy budou také 15,2 miliardy korun,“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.  Navrhovaný rozpočet musí schválit ještě zastupitelstvo, které se sejde 11. prosince. „O 310 milionů se sníží i dluh, na konci roku 2019 bude 3,5 miliardy korun,“ dodala Vaňková.

Ta dále dodala, že výdaje meziročně vzrostly zhruba o půl miliardy korun. Největší část dělají peníze, které dostanou městské části, další finance pak padnou na zvýšení platů zaměstnanců města, městské policie nebo příspěvkových organizací.

Primátorka Vaňková dále zmínila významné investice, které budou činit pět miliard korun. „Je to například přeložka tramvajové trati z ulice Dornych na Plotní ulici, stavba velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici, ale i Tomkovo náměstí a Rokytova. Musí se dokončit rekonstrukce Janáčkova divadla nebo úpravy polikliniky Lesná a Zahradníkova.  Z fondu bytové výstavby se příští rok uskuteční výstavba nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou za více než 800 milionů.

Nově zvolená primátorka Brna Markéta Vaňková chce v Brně udržet motocyklovou Grand Prix. Velká cena skončila ve ztrátě 31 milionů. Podle primátorky je krajním řešením, že by ztrátu pokryly rozpočty města, nebo případně kraje. „Jednání se státem bude oříšek, ale ráda bych vyjednala trvalou podporu dalších ročníků,“ uzavřela Vaňková.  Ještě dodala, že na dané téma se chce v nejbližší době setkat s hejtmanem kraje, Bohumilem Šimkem. "Musíme prodiskutovat případné zpětvzetí žaloby uplatněné vůči ministerstvu. Je to jedna z variant, ke které se já osobně kloním,“ řekla Vaňková.