Brněnští radní projednali koncept Brněnských stavebních předpisů. Dokument zohlední charakter Brna a stanoví přesnější standardy a požadavky než celostátní směrnice. Účinnosti by měl nabýt k 1. červenci, tedy shodně s novým stavebním zákonem. Od tohoto data se předpisy stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu, informoval magistrát na svém webu.

„Vydání brněnských stavebních předpisů umožňuje nový stavební zákon, který přinesl možnost pořízení vlastních městských předpisů pro tři největší města České republiky. Dokument po schválení umožní zohlednit charakter velkého města a stanovit přesnější standardy a požadavky, než jsou uvedeny v celostátních předpisech, a může přispět ke zrychlení stavebního řízení,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Město si od dokumentu slibuje, že bude významnou pomůckou zjednodušující orientaci v platnosti předpisů.

Koncept čeká v příštích měsících projednání v připomínkovém řízení s jednotlivými městskými částmi a příslušnými dotčenými orgány

„Po vypořádání připomínek bude v květnu předložen brněnským radním k odsouhlasení a následnému vydání,“ řekl radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký (ANO).

Předpisy mají přispět k rozvoji města v souladu s principy udržitelnosti. „Velký důraz klademe na zachování a rozvoj krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty území stejně jako na zvyšování kvality městského prostředí. V neposlední řadě předpisy ještě více podporují výsadbu uličních stromořadí nebo využívání modrozelené infrastruktury, mimo jiné zadržování a vsakování dešťových vod,“ doplnil Jan Tesárek, ředitel Kanceláře architekta města Brna, která zpracování dokumentu spolu s magistrátem zajistila.