Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) Šalouna jmenoval na doporučení výběrové komise. Jeho předchůdkyně Jana Mikulková rezignovala v červenci z osobních důvodů.

"Národní centrum je respektovanou vzdělávací platformou pro nelékařská zdravotnická povolání a já věřím, že nový pan ředitel bude pracovat na jeho dalším odborném rozvoji tak, aby nelékařským pracovníkům nabízelo čím dál kvalitnější služby," uvedl Vojtěch.

Centrum se věnuje specializačnímu a celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, pro které je ze zákona povinné. Zároveň organizuje rekvalifikační kurzy nebo vzdělávací akce pro veřejnost.

Podle ministra má Šaloun s vedením vzdělávací instituce letité zkušenosti. Šaloun vystudoval farmacii na Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) a získal atestaci z oboru Veřejné lékárenství.

"V období let 2014 až 2018 byl pověřený vedením Ústavu aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kde zastával také funkci proděkana pro pedagogickou činnost," uvedla Štěpanyová. V letech 2015 až 2019 byl pověřený vedením Vzdělávacího institutu Farmaceutické fakulty VFU Brno.

Doposud působil jako akademický pracovník Ústavu aplikované farmacie stejné fakulty a zároveň pracoval jako odborný pracovník Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017 byl jmenován členem Vzdělávací rady farmaceutů a členem akreditační komise pro obor Praktické lékárenství. Podílel se na výuce specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů v rámci Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Je také členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty VFU Brno.

Kromě oboru všeobecná sestra patří mezi nelékařské zdravotnické obory, které lze studovat, například porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, zdravotní laboranti, zubní technici radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, zubní laboranti, fyzioterapeuti nebo nutriční terapeuti.