Revizoři brněnského dopravního podniku budou mít od začátku května ve výbavě kamery. Ty zaznamenají průběh jejich pracovní činnosti. Dopravce tak bude mít lepší a přesnější podklady k řešení případných stížností cestujících. Dosud pomáhal systém, který nahrával pouze zvuk, sdělila zpravodajskému portálu BRŇAN mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Kamery pořídili kvůli napadání revizorů cestujícími

„K pořízení kamerového monitorovacího systému jsme se rozhodli kvůli opakujícím se verbálním útokům ze strany cestujících a množství neoprávněných stížností na výkon pracovníků přepravní kontroly. Budeme tak mít spolehlivé podklady pro vyhodnocení a případné řešení všech podnětů tohoto typu. Dalším důvodem je i součinnost s policií, které záznamy mohou pomoci při objasňování případů trestné činnosti,“ vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Přístroje mají speciální šifrování

Kamerové systémy využívají i revizoři jiných dopravních podniků. Kamery mají speciální šifrování a jsou tak zabezpečené proti jakémukoliv zneužití. Pracovníci přepravní kontroly DPMB je budou používat v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.

Osobní data budou chráněná

„Pracovník přepravní kontroly při výkonu své práce pořídí videozáznam své činnosti. Na konci dne odevzdá záznamové zařízení a všechna data stáhneme do systému. Speciálně kódovaná kamera a šifrovaný přenos dat zajistí přímou ochranu osobních údajů cestujících i našich zaměstnanců,“ popsal vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

Počet fyzických útoků snížily už audiozáznamy

Brněnský dopravní podnik pořizuje od roku 2011 v obdobném režimu audiozáznamy práce svých revizorů. Toto opatření přispělo k výraznému snížení počtu fyzických napadení a úrazů revizorů i počtu stížností. Například v roce 2008 cestující zranili revizora ve třiceti případech, o rok později v devatenácti. Od roku 2011 se pohybuje počet těchto úrazů do desíti.

Kamery pomůžou hlavně u zahájení kontroly

„Typickým případem, ve kterém nám kamerový systém pomůže, je okamžik zahájení kontroly. Někteří stěžovatelé tvrdí, že neměli prostor si jízdenku ve voze zakoupit nebo označit. Ze záznamu budeme mít jasnou informaci o postupu cestujícího, zda na to čas měl a opravdu plánoval jízdenku zakoupit,“ dodal Prýgl.