Z dlouhodobého pohledu nezaměstnanost v zářijových měsících zůstává na svých přechozích hodnotách. Počet nově příchozích na Úřady práce je kompenzován přibližně stejným počtem nově zaměstnaných. Podobně tomu bylo i v září, kdy podíl nezaměstnaných činil stejně jako v srpnu 3,6 procent. V nadcházejících měsících lze předpokládat pouze nízký nárůst celkové nezaměstnanosti, uvedl ekonom Národního institutu SYRI v Brně a CERGE-EI Jakub Grossmann.

Mezi muži a ženami je rozdíl jedno procento

„Zajímavým aspektem je nezaměstnanost žen, která nyní dosahuje hodnot, které byly během pandemie na nejvyšší úrovni v jarních měsících 2021. Rozdíl v nezaměstnanosti žen a mužů pomalu roste, v září 2023 dosahuje 1,1 procentního bodu. Je otázkou, zda tato skutečnost reflektuje problémy v sektorech, kde jsou ženy výrazně více zastoupeny jako je segment vzdělávání a zdravotní a sociální péče, nebo je třeba hledat vysvětlení jinde,“ uvedl Grossmann.

V září bylo 263 tisíc nezaměstnaných

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2023 celkem 263 020 uchazečů o zaměstnání, o 2 217 více než v předchozím měsíci a o 6 640 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob se meziměsíčně nezměnil, meziročně pak vzrostl o 0,1 p. b. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU za srpen dosáhla 2,6 procenta (průměr EU 5,9 %).