V brněnské automatické třídicí lince se testují návrhy nových hliníkových a plastových obalů. Designeři a výrobci obalů se chtějí dozvědět, zda navrhované obaly dokážou automatické komponenty linky rozpoznat a vytřídit pro recyklaci. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí městské společnosti SAKO Michal Kačírek.

„Reagujeme tím na rozhodnutí evropského parlamentu, podle něhož mají být všechny plastové obaly uváděné na evropský trh do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné. Spolu s designery a výrobci obalů tím podporujeme trendy zabraňující vzniku vysokého množství obalových odpadů a přispíváme k opravdu kvalitní a účelné recyklaci,“ uvedl předseda představenstva společnosti SAKO Brno Pavel Urubek.

V minulých týdnech takto byly úspěšně vyzkoušeny hliníkové obaly od několika výrobců potravin

„Na lince jsme testovali úspěšnost automatického třídění obalů od Hamé a potěšila nás kvalita a čistota výstupní druhotné suroviny. V principu se jednalo o unikátní test, a to i v evropském měřítku“, dodal manažer pro udržitelné obaly firmy Orkla Foods Česko a Slovensko Pavel Komůrka.

Optické separátory, které tvoří páteř technologie linky, bezchybně detekují různé druhy obalových materiálů na principu spektroskopie. Lze tedy velmi čistě třídit také plasty, které lidské oko a ruka na běžícím pásu ruční třídící linky těžko rozezná, přičemž účinnost třídění se blíží sto procentům, což je hodnota, která je v ruční třídírně prakticky nedosažitelná.

Linka separuje plastový, hliníkový a kovový odpad ze žlutých kontejnerů z měst a obcí a předává k materiálovému využití beze zbytku vše, co lze recyklovat

Další podobná funguje v Ostravě a v různé fázi přípravy jsou linky v dalších městech ČR. Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) přijal Evropský parlament 22. listopadu 2023. Cílem PPWR je zabránit vzniku vysokého množství obalových odpadů a podpořit kvalitní recyklaci. Dle nařízení musí být všechny plastové obaly uváděné na trh v EU do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné. Nová pravidla mají přispět ke snížení závislosti EU na dovozu surovin a fosilních paliv, při současném zajištění bezpečnosti potravin a hygienických norem.