Důvodem je nová podoba smluv, kterými na sebe Jihomoravský kraj bere riziko tržeb za regionální železniční dopravu.

 „Není důvod pro souběh dvou či více tarifů, obdobně jako je tomu v autobusové dopravě, kde již 15 let uplatňujeme pouze tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Současná situace představuje fakticky konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje dopravci, který dotovanou dopravu provozuje,“ vysvětlil důvod změn náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

 

Pro vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky na území jižní Moravy, například z Rajhradu do Brna, tak bude cestující odbaven právě jen jízdenkou IDS JMK.

„V současné chvíli finišují práce na uzavření akceptační smlouvy s Českými drahami, podle které by byly jízdní doklady Českých drah uznávány pro mezikrajské cesty, a vybrané celosíťové jízdenky, jako například In Senior, In Business a In 100, i pro všechny cesty uvnitř hranic regionu – přesný výčet je ještě v jednání. Cestující tak bude odbaven vždy jedním jízdním dokladem. Stejně tak budou akceptovány i mezinárodní jízdenky,“ doplnil Hanák. V případě cesty vlakem například z České Třebové do Vranovic (a přestupu v Brně na osobní vlak) nebo ze Zastávky u Brna do Třebíče, bude podle akceptační dohody cestující odbaven jednou jízdenkou dle tarifních podmínek Českých drah. „V případě cesty ze Zastávky do Třebíče bude mít možnost využít alternativně i jízdenku dle připravovaného tarifu Veřejné dopravy kraje Vysočina, jehož platnost bude na základě předběžné dohody krajů zasahovat na území Jihomoravského kraje právě až do Zastávky u Brna,“ přiblížil Hanák.

Odbavení v tarifu dopravce pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje bude možné i v dálkových vlacích objednávaných Ministerstvem dopravy (např. Brno – Blansko), případně vedených na komerční riziko dopravců mezi stanicemi, kdy tyto vlaky zastavují. V případě JMK se nejedná pouze o České dráhy, ale i o společnost RegioJet.

Jihomoravský kraj rovněž finalizuje dohody s dopravci, které zaručí další platnost Tarifu IDS JMK nejen v dálkových vlacích Českých drah, ale nově i ve vlacích dopravce RegioJet v relaci Brno – Vyškov (- Nezamyslice) a cestující tak i v těchto vlacích budou moci využít jízdné IDS JMK.

 

Kvůli změnám smluv Jihomoravský kraj do budoucna počítá i s posílením revizorské činnosti prováděné zaměstnanci koordinátora IDS JMK, společnosti KORDIS JMK. „Chystáme i další novinky. Od 1. 1. 2020 budou jednorázové jízdenky IDS JMK prodávány zcela nově přímo ve vlacích. V průběhu roku 2020 se připravuje ke spuštění též e-shop IDS JMK, díky němuž si budou moci cestující on-line nakupovat předplatní jízdenky,“ uzavřel náměstek hejtmana.