Slavnostního odhalení v parku SeniorCentra se zúčastnili ředitel SeniorCentra Michal Veleba se svými zaměstnanci a klienty, farář Pavel Sobotka, kaplan  Pavel Bublan, děkan  Jindřich Bartoš, realizátorky akce a sponzoři projektu.

„Postavit kapličku pro SeniorCentrum Šanov je nejen krásný vánoční dárek všem klientům, ale i šance, jak ukázat lidem v podzimu života, že nám na nich záleží a že na ně myslíme. A můžeme tak v dnešní materiální době inspirovat další mladé lidi ku pomoci bližnímu,“ popisuje pohnutky ke stavbě kapličky její realizátorka Tereza Komárková. Na projekt Ježíškova vnoučata od Českého rozhlasu narazila dobrovolnice Tereza Komárková přes své přátele, kteří se do této charitativní vánoční akce pravidelně zapojují. Oslovila proto svoji dlouholetou přítelkyni Pavlu Vydrovou, která se pohotově a energicky do výstavby kapličky zapojila. „Jsme velice vděčné, že nám ředitel šanovského SeniorCentra SeneCura Michal Veleba dal při stavbě volnou ruku. Kapličku jsme chtěli odhalit 8. 12., symbolicky na den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Na realizaci jsme tak měly šibeniční termín pouhých 20 dní,“ vysvětluje Pavla Vydrová.

Materiál na stavbu zajistila Tereza Komárková ve svém zaměstnání, stavbu pak zrealizoval ve volném čase manžel Pavly Vydrové Michal, který pracuje jako stavbyvedoucí. „V největší míře vše financujeme sami, ale dostalo se nám velké finanční a pracovní podpory lidí v našem okolí. Překvapila nás také ohromná vlna solidarity ze strany sponzorů a dárců,“ děkují všem podporovatelům Tereza Komárková a
Pavla Vydrová.

K nové kapličce, která se nachází v parku SeniorCentra, povedou kroky klientů za modlitbami, rozjímáním nebo třeba jen jako cíl procházky. V základech kapličky se navíc nachází časová schránka – měděný tubus s poselstvím příštím generacím na ručním papíře, informace o dnešní době, osobně požehnaný růženec od papeže Františka, mince a medailonky.

Největší radost ze slavnostní odhalení splněného vánočního přání měli samozřejmě klienti domova: „Kaplička se mi moc líbí, je to krásný dárek, všichni si jí moc vážíme. Žiji v domově tři roky a dělají nám tady opravdu pomyšlení,“ vyjádřila se klientka Vladimíra Hrudníková, která si sochu Panny Marie pohladila. „Velké poděkování patří také naší sociální pracovnici Janě Tesařové, která přání klientů uveřejnila na webu  Ježíškových vnoučat, a samozřejmě hlavně paní Tereze a Pavle, jejich pomocníkům a dárcům. Tahle bleskov akce nás všechny bude ještě dlouho hřát u srdce,“ dodává s radostí ředitel šanovského SeniorCentra Michal Veleba.