Dovážku hotových jídel z vývařovny Rudolfa Volfa si u pracovnic pečovatelské služby dosud mohli objednat jen senioři a další potřební občané, kteří si ze zdravotních či jiných závažných důvodů nebyli schopni obědy zajistit jinak.

Vývařovna Rudolf Volf po více než dvaceti letech oznámila konec. „Ještě v průběhu prosince rozvážíme obědy do obou domů s pečovatelskou službou, od ledna už budeme zajišťovat jen obědy pro několik stálých dlouholetých klientů. Ve velkém končíme zejména kvůli tomu, že byl dlouhodobě obrovský problém sehnat spolehlivé zaměstnance,“ vysvětlil Rudolf Volf.

Nově se zájemci o dovoz obědů můžou od začátku prosince obrátit na šest různých vývařoven. Dodávku stravy až do domácnosti jim zajistí namísto pečovatelek přímo jednotlivé vývařovny: HR Catering, Kalasová stravování, Pivnice Písečná, Restaurace U Barona, Dušan Volf a Schütz Catering.

Kontakty na ně najdou zájemci na webu města. Objednat si mohou stravu s dovážkou v pracovní dny od pondělí do pátku. Jídlo na víkend si zájemci můžou přebírat vždy v pátek.

„Všechny klienty, kteří obědy přes pečovatelskou služby odebírali, jsme o změně informovali osobně i dopisem a podrobně jim vysvětlili možnosti, jak si mohou obědy nově zajistit,“ uvedla na webu města vedoucí oddělení sociálních služeb Iveta Čípková.

Pečovatelky tak seniory nasměrují na běžně dostupný rozvoz. Díky tomu budou mít více prostoru na pomoc těm, kteří chtějí žít doma, jsou ale současně odkázáni na cizí pomoc. „Naše pečovatelky získají více času, který budou moci věnovat vlastní péči o klienty. Rozvážky obědů jim denně ubraly několik hodin na úkor výkonu služby,“ upřesnila Čípková.

„Potřebujeme se soustředit spíše na jiné činnosti, klientům pomáháme s hygienou, úklidem i péčí o domácnost. Řada seniorů není bez pomoci vůbec schopna se fyzicky přesunout v rámci domácnosti, další potřebují asistenci pečovatelek při pochůzkách a vyřizování nejrůznějších záležitostí mimo domov, například návštěvu u lékaře,“ vypočítala vedoucí.

Přímo pečovatelky proto budou obědy nově dovážet už jen těm seniorům, kteří nejsou schopni si oběd samostatně převzít od rozvážkové služby, nebo si připravit jídlo na talíř. Nově chtějí své služby nabídnout ale také dalším klientům.

Pro odběratele, kteří si pro stravu chodí do Městského klubu důchodců, se zatím nic nemění. Do 1. ledna jim bude obědy vozit Rudolf Volf, od nového roku se pak o obědy pro seniory postarají na Základní škole TGM, kde je nová jídelna s vyšší kapacitou. „Díky tomu můžeme zajistit vaření zhruba stovky obědů denně přímo v kuchyni základní školy. Seniorům pak obědy dovezeme do klubu důchodců, sníst si je mohou přímo v tamní jídelně, případně si je mohou v nosiči stejně jako dosud odnést domů,“ dodal blanenský starosta Jiří Crha (ODS).