Po získání kladného stanoviska v řízení o vlivu na životní prostředí (EIA) začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s geotechnickým průzkumem v plánované trase obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Práce mají pokračovat do dubna a v červnu chtějí mít silničáři závěrečnou zprávu, informovali na svém webu.

Stavba za necelé dvě miliardy

Předpokládají, že by se stavbou mohli začít v roce 2025 a skončit v roce 2027, cenu očekávají 1,9 miliardy korun. O obchvatu Bučovic se mluví již od 80. let minulého století, kladný posudek EIA získala stavba poprvé v roce 1998.

Navrtali sondy

Součástí průzkumu byly vrtané sondy, které zjišťují horninový podklad. Sleduje se také hladina podzemních vod. Silničáři tak postupně shromažďují materiály potřebné k žádosti o územní rozhodnutí.

Městem denně projede 15 tisíc aut

Obchvat má zajistit odklon tranzitní dopravy ze silnice první třídy číslo 50, která spojuje Brno s Trenčínem. Podle posledního sčítání intenzity dopravy z roku 2020 projíždí městem denně v průměru 15 tisíc aut, silnice přitom vede i okrajem náměstí.

Nemusí překládat železniční trať

Kladné stanovisko EIA získala stavba naposledy před rokem. Parametry a trasování obchvatu se v minulosti měnily. Aktuálně se už nepočítá s nutností přeložky železniční tratě. I přesto by stavbě obchvatu měla předcházet modernizace a elektrizace železniční tratě z Brna do Uherského Hradiště, což je jediná dosud neelektrizovaná dvoukolejná trať v Česku.

Šestikilometrový obchvat

Obchvat má měřit téměř šest kilometrů. Od současné silnice se má odpojit v Marefách a znovu se napojit ve Vícemilicích. Povede severně od místní části Marefy a poté jižně od samotných Bučovic i Vícemilic. Na trase bude osm mostů včetně dvou přes železniční trať. Podrobné informace ke stavbě jsou dostupné na letáku ŘSD.