Stavba začala v září loňského roku jako výstavba víceúčelového sportovního zařízení se dvěma tělocvičnami a dalším zázemím. Hala bude stát v místech původní tělocvičny, která byla nevyhovující a ve špatném technickém stavu. „V současné době se už instalují okna a podlahy, dodělávají se fasády, probíhá zavádění rozvodů technického zařízení budovy. Na léto vyšly závěrečné práce a úpravy venkovních ploch, tedy atria školy, které bude taktéž sloužit k sportovním hrám. Bude také obnoveno tartanové hřiště, které škola využívá nejen na výuku tělocviku, ale i pro žáky na trávení velkých přestávek a odpoledne při venkovních aktivitách školní družiny,“ uvedl Filip Leder, místostarosta městské části Brno-Žavovřesky.

Ten dále uvedl, že novostavba bude dokončena na začátku prázdnin, její kolaudace a zkušební provoz proběhne během léta a to tak, aby od začátku září mohla být tělocvična využívána na plno.

Stavba je realizována ve vnitrobloku školy, práce probíhají za plného provozu školy bez jeho omezení, a to i při ztíženém přístupu díky rekonstrukci ulice Králova. Na samém začátku prací musel být zbourán stávající objekt s tělocvičnami. Poté došlo k provedení veškerých základových konstrukcí včetně dvojitého hydroizolačního systému a byla realizována výstavba monolitické konstrukce objektu, vyzdívky a zastřešení pomocí lepených vazníků.

„Je před námi už jen cílová rovinka, zbývá dokončit položení obkladů, dlažby, finálních povrchů, osadit veškeré obklady v tělocvičně, včetně těch akustických a nainstalovat zařizovací předměty,“ dodává místostarosta Leder.

V objektu se nachází tělocvična o celkové ploše 472m2, ta je určena spíše pro kolektivní hry, jako je volejbal, basketbal, korfbal nebo házenou. K využití tu ale bude ještě víceúčelový pohybový sál o ploše 325 m2 určený primárně florbalu, fotbalu, gymnastice a pohybovým hrám. Prostor je tu také vymezen pro posilovnu a dvě nové učebny o stejné ploše, které budou rozděleny akustickou mobilní příčkou. Pokud bude toto rozdělení odstraněno, může vzniknout jedna velká místnost o ploše cca 120 m2. Tím škola konečně získá aulu pro 100 lidí, kterou nutně potřebuje pro přednášky.

„Jsem přesvědčený, že základem každé tělocvičny je kvalitní podlaha. Byl proto zvolen typ na sportovním pružném roštu, který vykazuje vysokou odrazivost, ale především je šetrný ke kloubům sportujících,“ popisuje místostarosta Leder. Oproti původní projektové dokumentaci byly doplněny prvky kamerového systému pro zajištění větší bezpečnosti žáků a výsledková tabule pro víkendové zápasy. Stavba je kompletně bezbariérová.

   Tělovýchovné zařízení mohou využívat i různé spolky, např. Sokol Brno I – volejbalový klub, Korfbal klub Brno, Sportovní škola míčových her na basketbal, Golf klub Brno a další. Šanci si zasportovat dostane také žabovřeská veřejnost. „Zájem městské části a široké veřejnosti o tělesné aktivity v blízkosti centra města je obrovský a stavba nového tělovýchovného zařízení uspokojí do budoucna dvakrát tolik zájemců. V provozu bude od 7.00 hod do 22.30 hodin,“ doplňuje Leder.

   Tělovýchovné zařízení bude finančně soběstačné. Náklady na provoz chce místní radnice pokrýt z financí, které budou organizace za pronájem jednotlivých částí zařízení platit. Nebude se jednat o komerčně nastavený pronájem, výše pronájmu bude korespondovat s výší finančních prostředků, které bude potřeba na zajištění provozu víceúčelového zařízení, včetně všech energií, správce a nutných oprav. „V žádném případě se nebude jednat o ziskovou činnost. Přesná výše pronájmu bude stanovena podle nákladů na provoz během zkušebního provozu zařízení,“ uzavřel Leder.

   Stavbu podpořilo město Brno dotací ve výši 40 milionů korun, následně pak květnové zastupitelstvo schválilo i zbývajících 18,9 mil. korun, které původně měla doplatit ze svého rozpočtu městská část Žabovřesky.