Výstavba přemostění ze Svitavské ulice na levém břehu řeky Svitavy přes koryto řeky a železniční koridor do průmyslové zóny na Starém Blansku odstartovala loni v červenci.

„Tato stavba je zcela zásadní z toho důvodu, že most nově zajistí převedení pěších a dopravního provozu přes řeku Svitavu, a hlavně přes železnici,“ uvedl krajský radní pro dopravu a blanenský starosta Jiří Crha (ODS).

„Na stávající dopravní síť napojujeme novostavbu pomocí okružních křižovatek na Svitavské a z druhé strany na Brněnské ulici. Se stavbou souvisí i nutné úpravy parkování, chodníků, komunikací, sjezdů, stávajícího zatrubnění potoka na Starém Blansku a vybudování opěrných zídek, nových chodníků či osvětlení,“ vypočítal zpravodajskému portálu BRŇAN ředitel jihomoravské Správy a údržby silnic Roman Hanák.

Most v podobě ocelového oblouku se síťovými závěsy navrhli projektanti jako novou dominantu lokality. Smontovaný oblouk s betonovou deskou na mostní pilíře vysunou.

„Výsuv zahájila noční výluka a předpokládáme jeho průběh asi do 26. srpna. Samotná akce bude velmi pomalá a pouhým okem bude pohyb výsuvu téměř nepostřehnutelný. Navíc bude probíhat pouze v nočních hodinách,“ upřesnil Hanák.

Vlastní most je na výsuvné dráze, tvořené mohutnou ocelovou konstrukcí, na jejímž vrcholu jsou umístěny dva páry zdvojených kolejnic. Most, uložený na jedné straně na výsuvná kluzná ložiska, je na straně druhé opatřený dvěma vozíčky pohybujícími se po výsuvné dráze. O vlastní posun se postarají dva páry hydraulických pístů.

„Zajímavostí tohoto mostu je nejen jeho poloha, ale také fakt, že řidiči na něm budou muset překonat stoupání i klesání, což na mostech bývá méně obvyklé,“ doplnil Roman Hanák.

Stavbaře při budování přemostění zásadně omezily dva aspekty. Prvním z nich byl covid a na něj navazující plošné zdražení nejen oceli, ale i ostatních materiálů a služeb.

„V druhé vlně nás zastihla invaze ruských vojsk na Ukrajinu, kdy nás nejvíce postihlo nejen další plošné zdražení oceli, ale především to, že ocel pro výrobu mostu, která měla specifické požadavky na vlastnosti materiálu a byla zpracovávaná ve Vítkovicích, byla právě z okupovaného Mariupolu,“ vysvětlil stavbyvedoucí společnosti Metrostav Robert Škarecký.

Mostní hlavní nosný ocelový oblouk bude dlouhý téměř 78 metrů s dvěma estakádními poli z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce přesahuje 158 metrů. Výška mostu nad terénem je 9 metrů, výška oblouku 12 metrů. Z důvodu prostorových podmínek je situován ve směrovém i výškovém oblouku.

Stavba, hrazená ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtů Jihomoravského kraje a města Blanska, má přijít asi na 260 milionů korun.