Na části univerzit v Česku dnes začíná vysokoškolská stávka za klima, potrvá do pátku 17. listopadu. Stávkovat budou studenti kvůli klimatické krizi, která se podle nich zhoršuje. Chtějí upozornit na neudržitelnost ekonomiky postavené na nekonečném růstu a zahájit společenskou debatu. Do stávky se zapojí studenti v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové i Pardubicích. Uvedli to organizátoři z hnutí Univerzity za klima.

Chtějí změnu klimatického zákona

Studenti budou na některých fakultách i přespávat, dnes na MFF, FF a FHS UK, ve čtvrtek na FF UK. Podle pořadatelů se stávky zúčastní 21 fakult z devíti českých univerzit. Protestující chtějí, aby byl schválen klimatický zákon, který by zajistil kontinuitu české klimatické politiky. Zároveň požadují zavedení občanských shromáždění a to, aby se ekonomika posuzovala podle jiného údaje, než je HDP (hrubý domácí produkt). Jedná se podle nich o zastaralý ukazatel, který nebere v potaz limity planety, naplňování základních lidských potřeb ani distribuci bohatství ve společnosti.

V Brně budou stávkovat ve Scale

Během zmíněných tří dnů nepůjdou na přednášky ani brněnští studenti a studentky několika fakult Masarykovy univerzity, MENDELU, FaVU VUT a JAMU. Chtějí místo toho vytvořit ve Scale prostor pro vzdělávání, setkávání a otevřenou diskuzi, kde bude řada přednášek a workshopů, uskuteční se také filmová promítání a koncerty. Účastníci a účastnice stávky se z místa nevzdálí ani v noci, budou přespávat ve stanech před budovou Scaly. Stávku zakončí v pátek 17.listopadu protestní průvod městem.

Stávka v univerzitním kině má symbolický podtext

Podle organizátorů a organizátorek stávky je jejím hlavním cílem upozornit na selhání politické reprezentace v zásadních oblastech, jakými jsou ochrana klimatu a strategické investice měst. „Scala pro nás není jen kino, je to součást naší univerzity. Probíhá zde řada univerzitních akcí a výuka některých kateder. Univerzita si ale budovu pouze pronajímá od města, které zanedbalo její údržbu, nechce investovat do rekonstrukce, ani pro kino a výuku nenašlo náhradní prostory. Je přitom ochotné investovat miliardy do nové multifunkční haly,“ vysvětlila Jana Kolafová z Univerzit za klima.

Žádají rekonstrukci Scaly

„Zanedbávání kulturních institucí a pokračující destrukci klimatu vnímáme jako symptom stejných problémů. Těmi jsou nekompetence politiků a političek řešit důležité problémy a systém orientovaný na ekonomický růst, který nezohledňuje potřeby lidí ani stav životního prostředí,“ doplnil další z mluvčích stávky Daniel Jařab. „Požadujeme proto, aby Magistrát města Brna provedl rekonstrukci budovy a Scala se tak mohla co nejdříve vrátit do svých původních prostor. Žádáme také zajištění náhradních prostor po dobu rekonstrukce. Zároveň se připojujeme k celostátním požadavkům stávky,“ řekl Jařab.