Studentky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity velmi významně zabodovaly a uspěly v mezinárodní soutěži, nyní je čeká semifinále Streetlife Design Competition. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala mluvčí školy Tereza Pospíchalová.

Smíšený tým ze Zahradnické fakulty MENDELU a Fakulty architektury VUT pracoval na návrhu umístěném ve svahu nad Mendlovým náměstím. Cílem soutěže bylo najít originální řešení konkrétního problémového prostoru ve městě.

Porota vybrala dvanáct finalistů z celkem sedmdesáti návrhů

Tito studenti pak budou už zítra v nizozemském Leidenu soutěžit o šest hlavních cen. Studenti týmu nazvaného (not so) lost site si za řešené území vybrali ztracené místo v srdci města, ve svahu nad augustiniánským opatstvím a bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

„Tomuto místu se věnovali v nadstandardních terénních průzkumech, kdy se na místo opakovaně vraceli a snažili se odhalit jeho nejzákladnějších charakteristiky a vlastnosti. Zabývali se také sociologickou strukturou uživatelů, vedli s lidmi rozhovory, místo prožívali spolu s nimi. Kreslili, dokumentovali, skicovali, promýšleli,“ uvedla za Ústav zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU Barbara Ševčíková.

Cílem soutěže bylo zvolit konkrétní problémový veřejný městský prostor

„Zadavatelé soutěže očekávali nové nápady, které by zlepšily kvalitu městského obytného prostředí a dokázaly by případně také zpochybnit stávající způsoby urbanizace. Vítězný projekt by měl být inovativní dílo, které se úspěšně vypořádá s klíčovými vrstvami místa – jeho minulostí, která zahrnuje genia loci, přítomností, která řeší třeba udržitelnou mobilitu nebo městskou biodiverzitu, a budoucností, která znamená také adaptaci na probíhající klimatické změny,“ dodala Ševčíková.

Ze zadání soutěže bylo zřejmé, že jsou očekávány především silné, originální myšlenky

Podle Ševčíkové si návrh tvůrčí skupiny (not so) lost site už v názvu s paradoxem pohrává, a mohl tedy už v tomto momentu přitáhnout pozornost hodnotitelů.

„Obsahově je práce minimalistická, jde ale do hloubky a přímo k podstatě problému – ozřejmuje krásu, která je běžně nevnímaná, a provokuje k úvahám, co vlastně od veřejného prostoru města doopravdy očekáváme. Navíc svým holistickým přístupem autoři dokázali do svého návrhu vložit všechny tři základní časové vrstvy – minulost, budoucnost a přítomnost,“ popsala krajinářská architektka.

V rámci předmětu WORKSHOP I pracovaly na řešení různých míst celkem tři smíšené studentské týmy. Každý z nich si na základě terénního průzkumu vybral svoje řešené území, odlišnou lokalitu, které se následně věnoval v průběhu ateliérových konzultací.

 Do semifinále nakonec ze tří týmů postoupil jeden

Úspěšnou skupinu tvořily Paulína Demovičová, Kristina Molnárová a Eliška Štainerová za MENDELU, VUT zastupovali Tomáš Koudelka a Nina Olekšáková.

Soutěž byla vypisovaná vůbec poprvé. „Naši studenti se v minulosti účastnili různých mezinárodních architektonických soutěží týkajících se veřejného městského prostoru, ale podobného úspěchu jako nyní ještě nedosáhli,“ upřesnila Ševčíková.

Vítězný tým, který v Leidenu přesvědčí odbornou porotu, získá 7000 euro

Druhé místo získá 3000 euro, třetí 2000 euro a další tři týmy získají každý 1000 euro. Soutěž Streetlife Design Competition pořádá nizozemská firma Streetlife společně s webovým portálem Landezine Landscape Architecture Platform. Soutěžní výzva byla poprvé vyhlášena loni v květnu, hotové návrhy musely být odeslané do poloviny prosince roku 2022.