Všechny biopotraviny z dovozu, které v uplynulém roce kontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), splnily kritéria ekologické produkce. SZPI o tom informovala v tiskové zprávě. Kontrolami dovážených biopotravin se po změně zákona začala SZPI zabývat loni v říjnu spolu se Státní veterinární správou a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Do té doby kontroly spadaly pod Celní správu, která je nyní zodpovědná pouze za celní řízení.

Ekologické produkty kontrolují na celnicích

„Kontroly dovozu ekologické produkce probíhají v místech propouštění do volného oběhu, kterými jsou všechny krajské celní úřady v ČR. Kontrola dokumentace spočívá v kontrole certifikátů COI a přiložené dokumentace ve 100 procentech případů. Pro potenciálně rizikové komodity, které jsou zařazeny na takzvané guidelines pro členské státy, je stanovena minimální frekvence fyzických kontrol. Namátkové kontroly u ostatních komodit jsou prováděny na základě analýzy rizika,“ uvedl za inspekci Marek Bartík.

Všechny odebrané vzorky splnily pravidla

Od začátku loňského října potvrdila SZPI 1049 certifikátů COI a 289 výpisů z certifikátů COI. Všechny odebrané laboratorní vzorky splnily pravidla ekologické produkce, a mohly tak být vpuštěny na trh jako ekologické.

Dovozci nebyli zvyklí předkládat některé dokumenty

„V průběhu prvních několika měsíců se SZPI setkávala s řadou dotazů od dovozců, které byly důsledkem změny kontrolního orgánu a letité praxe. Dotazy se týkaly zejména volby místa propouštění do volného oběhu a požadavku na dokumenty, které nebyli dovozci zvyklí přikládat. V letošním roce již kontroly probíhají zcela standardně,“ doplnil Bartík.