Necelý měsíc od spuštění kampaně Těžká hlava se příspěvky dostaly ke statisícům uživatel. Videa na TikToku, která zobrazují čtyři nejčastější typy duševních poruch u dětí a mladistvých, vidělo přes 250 tisíc uživatelů a spoty mají celkově přes 1 400 000 zhlédnutí. Stejnojmenný instagramový profil zatím oslovil přes 240 000 uživatelů. Kampaň, kterou symbolizuje kámen na hlavě, pomáhá zvládnout mladistvým problémy v oblasti duševního zdraví, uvedla mluvčí hejtmanství Alena Knotková.

Součástí kampaně je nový web ve formě rozcestníku na jednotlivá místa pomoci

„Duševní zdraví je jedním z prioritních témat vedení kraje, proto mu věnujeme nejen finanční podporu, ale snažíme se o větší osvětu. Dodnes však neexistoval v Jihomoravském kraji ani ucelený portál, který by nabídl přehled jednotlivých organizací, které pomohou v nesnázích. Nejen dospívající, ale i učitelé nebo rodiče najdou pomoc snadněji. Zároveň obsahuje kontakty i na telefonickou odbornou linku, kam je možné se obracet v těch nejzávažnějších případech,“ vysvětlila radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Holomčík Leitnerová (Piráti).

Komunikace běží i přes plakáty

Komunikace však neprobíhá pouze v online prostoru. Ve všech okresních městech jsou vylepeny plakáty nebo umístěny CLV s motivy kampaně u škol, na zastávkách MHD a dalších místech. Zároveň všechny školy v Jihomoravském kraji obdrží materiál k vystavení ve škole a v plánu je i roadshow s výchovnými poradci.

Anonymní podpora může být pro mnohé žáky lehčím řešením

„Považujeme za důležité, aby se školní psychologové, výchovní poradci a další pedagogické profese ztotožnili s kampaní a pracovali s portálem. Vnímáme, že část žáků se kvůli stigmatu ostýchá řešit problémy s duševním zdravím, takže anonymní cesta podpory pro ně může být lehčím řešením,“ uvedl radní pro školství Karel Jurka (ODS).

Počítají s doplatkem na podpůrné profese

Právě práce v terénu je další složkou podpory v oblasti duševního zdraví. Návrh krajského rozpočtu na rok 2024 počítá s tím, že se budou opětovně školám dofinancovávat zmíněné podpůrné profese. Náklady přitom mohou překročit částku 30 milionů korun za rok. Zároveň Vzdělávací institut pro Moravu, který je autorem a realizátorem kampaně Těžká hlava, obdrží účelové prostředky, aby mohl vzdělávat pedagogy v oblasti duševního zdraví.