Na základě ženina dovolání NS sice v červenci vrátil případ Obvodnímu soudu pro Prahu 7, ten má však za úkol jen formálně doplnit výrok o přisouzeném odškodnění, jinak verdikt zůstal beze změny. 

Žena s většinou svých námitek obsažených v dovolání neuspěla. Obhajoba například poukázala na to, že ji kamera při činu zachytila jen jednou, ovšem podle rozsudku dávala projímadlo své nadřízené dlouhodobě. Pro takový závěr podle právničky chybí důkazy, s čímž ale NS nesouhlasil.

„Jednalo se o ucelený řetězec nepřímých důkazů podpořený důkazem přímým v podobě kamerového záznamu,“ stojí v usnesení.

Chybou pražských soudů je však to, že ve výroku rozsudku není jasně uvedeno, za co přesně má žena dostat odškodnění přes milion korun. Pouze z odůvodnění rozsudku lze zjistit, že přiznaná částka představuje náhradu za bolestné a ztížení společenského uplatnění, tedy za nemajetkovou újmu.

Odsouzená žena a o 15 let mladší oběť spolu v hlavním městě pracovaly na právním oddělení obvodního ředitelství jedné ze státních organizací. Oběť byla před odchodem na mateřskou dovolenou v nadřízené pozici, kterou po ní následně převzala později obžalovaná právnička.

Když se mladší žena vrátila z mateřské, dostala svou vedoucí funkci zpět. Následně ji začaly pronásledovat nevysvětlitelné zdravotní problémy – časté průjmy, prudké bolesti břicha, závratě, zvracení, mravenčení v končetinách, výrazná únava a svalová slabost. Obtíže přicházely před důležitými soudními nebo jinými jednáními.

Za zdravotním stavem oběti stál podle rozsudku fakt, že jí podřízená přidávala do pití projímadlo, a to od května 2013 do dubna 2016. Trávená žena časem pojala podezření, že s kohoutkovou vodou na pracovišti není něco v pořádku. Svěřila se manželovi a nadřízenému, kteří jí nevěřili. Po požití vody, kterou žena slila ze své sklenice do plastové lahve, však postihly střevní potíže také je. Ředitel se proto rozhodl instalovat v kanceláři oběti kameru. Záběry po čase zachytily, jak podřízená přimíchává do sklenice laxativum laxygal, a to v množství třináctinásobně přesahujícím maximální doporučené dávkování.