Medaile udělené příslušníkům HZS jsou oceněním jejich mnohaleté aktivní činnosti v řadách HZS Jihomoravského kraje. Medaile udělil generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba. Hasičům je osobně předal ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán spolu s ředitelkou své kanceláře plk. Marií Staňkovou.

Ředitel jihomoravských profesionálních hasičů plk. Pelikán ocenil nasazení a poděkoval svým kolegům: „Dnes se zde sešli příslušníci zastávající různá služební místa. Od výjezdových hasičů, přes příslušníky v denní službě až po zástupce vedení. Jedno je ale po vás všechny společné – dlouholetá věrnost Hasičskému záchrannému sboru. Věrnost, která je spojená s kvalitní a obětavou prací, mnohdy bez ohledu na volný čas či pohodlí. Někdy na úkor vašich nejbližších. I taková může být služba Hasičskému záchrannému sboru.“

Byly uděleny medaile HZS České republiky Za věrnost III. stupně, které se udělují za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 10 let a medaile Za věrnost II. stupně, které se udělují za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 let.

Následně byly předány také medaile a plakety HZS Jihomoravského kraje, které se udělují za dlouhodobou a vynikající činnost u HZS JmK, za vynikající spolupráci s HZS JmK, příp. za mimořádně záslužný čin.