V bytě na Hlinkách 46 se dochoval původní funkcionalistický historicky cenný nábytek a radnice chce nechat původní interiér citlivě restaurovat. Studenti Vyšší odborné školy restaurátorské ukončili restaurátorský průzkum a připravují restaurátorský záměr.  

 

Městská část Brno-střed, do jejíž správy byt na Hlinkách patří, uzavřela se školou smlouvu

o vzájemné spolupráci právě na zpracování restaurátorského průzkumu a následně i na budoucí restaurátorské práce. Byt by měl do budoucna sloužit jako reprezentativní prostor radnice určený pro výstavy, komorní koncerty a společenská setkání.

 

„Byt manželů Herdanových je pozoruhodnou připomínkou dnes již skoro zmizelého etnicky

a kulturně pestrého meziválečného charakteru moravské metropole. Jde o pozoruhodný prostor jak po stránce historické, tak tím, že většina mobiliáře je dochovaná v původním stavu bez větších novodobých oprav,“ sdělil zpravodajskému portálu BRŇAN renomovaný brněnský restaurátor Radek Ryšánek, pod jehož vedením studenti pracují.

 

Úkolem studentů, kteří v bytě od začátku letošního roku pracovali na restaurátorském průzkumu, je následně dobový nábytek citlivě zrestaurovat. A to jak přímo v bytě, pokud nelze nábytek odvézt, nebo v ateliérech školy, pokud je převoz možný. „Brno-střed uhradí náklady spojené s prací studentů, zejména použitý materiál a dopravu, a také uhradí studentům práci, kterou budou věnovat restaurování mimo vyučování,“ upřesnila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

 

Nyní pracují na určení materiálové skladby, aby mohli objasnit původní použité technologie, materiály a dochovaný stav památky. „Při průzkumu jsme zjistili, že při výrobě byly použity dýhy z exotických a vzácných dřev, například gabon, mahagon, finská bříza, francouzský ořech a podobně. Jako povrchová úprava byla na všech dřevěných površích použita šelaková politura. U kovových prvků bylo identifikováno pochromování a poniklování povrchu,“ vypočítal student Vojtěch Petřek.

 

Na své poznatky studenti nyní navážou vypracováním restaurátorského záměru a na podzim, tedy v novém školním roce, by se měli pustit do vlastních restaurátorských prací. Navržený restaurátorský záměr bude předložen ke schválení magistrátnímu odboru památkové péče

a Národnímu památkovému ústavu.

 

„Restaurování nábytku je současně koordinováno s opravami bytu. Projekt na stavební práce připravuje architekt Jindřich Škrabal. Se začátkem nového školního roku bychom mohli soutěžit dodavatele na opravu bytu po stavební stránce tak, aby na podzim mohly práce začít. Jedná se zejména o opravu nevyhovující elektroinstalace, rozvodů vody a topení, obnovu omítek, repasi podlah a dveří. Naprosto zásadní podmínkou je maximální zachování původního vzhledu a materiálu, případně co největší přiblížení se dobovým standardům,“ upřesnil starosta Brna-středu Vojtěch Mencl (ODS). 

 

Radnice by podle něj chtěla také pořídit repliky původního nábytku, který se nedochoval. „Některé kusy by šlo půjčit z depozitářů Muzea města Brna a Moravské galerie. Z původního vybavení kuchyně a koupelny bohužel nezbylo nic, ale myslím si, že by se dalo jít cestou rozumného kompromisu, tedy pořídit odpovídající stylové vybavení,“ míní Mencl.

 

Ten předpokládá, že po stavební stránce by mohl být byt opraven do konce května 2023. „Restaurování nábytku může být složitější, ale rádi bychom, aby se také zvládlo v průběhu příštího roku,“ dodal starosta.

 

Byt patřil v 30. letech minulého století manželům Richardu a Johanně Herdanovým. Žili v něm až do roku 1938, kdy opustili republiku a odešli za prací do jižní Afriky, což jim velmi pravděpodobně zachránilo život. Dům roku 1940 zabavili nacisté.

 

Po revoluci roku 1993 navštívili Česko dosud žijící děti Herdanových Leo a Felicitas. Zavítali do bytu a byli překvapeni jeho zachováním. Leo potvrdil, že autorem interiéru je architekt Emmerich Horvát. Leo a Felicitas poskytli první dobové fotografie interiérů a vyslovili zájem

o navštívení Brna a uctění památky jejich předků, proto byly před dům umístěny Kameny zmizelých.