Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně použili při odstraňování plicního nádoru podporu mimotělního oběhu. Lékaři odebrali dvaasedmdesátiletému muži jeden ze tří laloků pravé plíce. Přístroj pro mimotělní oběh museli použít kvůli tomu, že už v minulosti kvůli rakovině přišel o jeden ze dvou laloků levé plíce a její zbytek by při operaci nezvládal zajistit dýchání pacienta.

Základem léčby nádorů plic je operační odstranění části plíce obsahující nádor. Problém nastává u pacientů, kterým byla v minulosti již část plic (nebo celá na jedné straně) odstraněna, a byl diagnostikován další plicní nádor v reziduální plíci. „V průběhu operace pacient dýchá jen na neoperovanou plíci, což může být obtížné až neproveditelné, pokud byla významná část plíce již v minulosti odebrána jako u tohoto pacienta. Novou možností je využití mimotělní membránová oxygenace, která umožňuje zajistit výměnu krevních plynů již před průchodem krve plícemi,“ popsal postup anesteziolog Pavel Suk, lékař Anesteziologicko resuscitační kliniky, který má s touto léčbou zkušenosti z ECMO centra v Austrálii.

Ve výše uvedené indikaci se jedná o vůbec první úspěšnou operaci provedenou v rámci České republiky a Slovenska. „Tyto operace by měly být koncentrovány do center hrudní chirurgie. Implementace ECMO do hrudní chirurgie nepředstavuje jenom navrácení zdraví jednotlivému pacientovi, ale i další rozšíření indikačních kritérii plicních resekcí a příslib nejnovější terapie pro další pacienty do budoucna,“ sdělil prof. Čapov, přednosta I. chirurgické kliniky.

První pacient s akutním respiračním selháním byl léčen pomocí ECMO ve FNUSA v září 2015. Zavedením této metody je ve FNUSA možnost zajistit přechodnou kompletní náhradu funkce plic či srdce a plic. To je důležitý pokrok v možnostech léčby nejtěžších kriticky nemocných pacientů a znamená srovnání léčebných možností s několika dalšími fakultními nemocnicemi. „Metoda ECMO rozšiřuje možnosti chirurgického řešení plicních nádorů i pro dříve neoperovatelné pacienty a jsem rád, že tuto léčbu může naše nemocnice pacientům zajistit prostřednictvím odborného a zkušeného personálu a špičkové technologie,“ informoval Martin Pavlík, ředitel FNUSA. Správná indikace a bezchybné zvládnutí metody jsou předpoklady k tomu, aby nemocní v Jihomoravském kraji profitovali z dostupnosti této metody ve FNUSA v případě, že budou vyčerpány ostatní léčebné možnosti akutního respiračního nebo oběhového selhání.