Město Brno halu, která patří mezi jeho nejdůležitější strategické projekty, plánuje důsledně jako multifunkční, tedy pro široké spektrum akcí a aktivit. „Ze sportů se zde bude moci hrát kromě hokeje i házená, tenis, volejbal, basketbal nebo florbal. V hale si diváci budou moci vychutnat třeba i souboje v boxu. Prostor bude splňovat přísná kritéria mezinárodních federací pro všechny tyto sporty,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Kromě sportu počítáme s několika desítkami koncertů a společenských akcí ročně. Pro úspěšný provoz je to nezbytně nutné, a podle informací, které mám od brněnských pořadatelů, je to i zcela reálné.“

Hodnotící komise posuzovala tři nabídky. Podle zadávacích podmínek musí být minimální kapacita haly 12 000 diváků. Součástí dispozičního řešení musí být i komerční a administrativní prostory, gastro provoz a odpovídající hygienické zázemí, adekvátní prostor musí být vyhrazen pro pořadatele a servis budovy. Podle předpokladů by nová multifunkční hala měla získat územní rozhodnutí a stavební povolení na přelomu let 2020 a 2021.

Halu tak bude s velkou pravděpodobností využívat také domácí hokejový tým Kometa Brno. „Jsem šťastný a věřím, že i všichni komeťáci. Udělal se obrovský kus práce za relativně krátkou dobu. To, že se začíná projektovat, je obrovský posun vpřed. Velký dík patří radnici našeho města, paní primátorce Markétě Vaňkové, panu radnímu Petru Kratochvílovi a vedení společnosti Veletrhy Brno za úsilí, které tomuto projektu věnují. Věřím, že Brno bude mít nejmodernější multifunkční arénu v Evropě, která se bude moci směle ucházet o pořadatelství mistrovství světa v ledním hokeji 2024,“ řekl majitel HC Kometa Brno Libor Zábranský. 

Kromě haly se v lokalitě bude realizovat další řada projektů, hlavně dopravní infrastruktura – úprava komunikace včetně lávek pro pěší, plánovaná lanová dráha od Výstaviště do Kampusu a také zvětšení kapacity tramvajových kolejí do města. v plánu jsou i parkovací objekty a plochy.

Výstavba haly by se měla co nejméně dotknout pravidelných veletržních akcí, hala by podle všech zainteresovaných měla být k dispozici pro hokejové mistrovství světa v roce 2024.