V Blansku se konečně dočkali, jedna z nejvýznamnějších krajských staveb byla zahájena v polovině července 2021, celá výstavba pak trvala 21 měsíců. Slavnostního otevření se nový most a přiléhající dopravní stavby dočkají už příští pátek.  

Most užijí nejen motoristé pro rychlejší a bezpečný přístup do Starého Blanska s třemi tisícovkami obyvatel, ale i pěší, těm se docházková vzdálenost zjednoduší a časově zkrátí.

Už žádné dopravní omezení

Stavbu mostu otevřeli silničáři již před Vánoci loňského roku, následovaly dokončovací práce a zatím je zde omezen průjezd na 30km/hod. To se příští týden změní, stavba bude bez omezení. Navíc jsou již dokončené chodníky a osvětlení pro chodce.

Most je dominantou Blanska

Mostní hlavní nosný ocelový oblouk je délky 77,6 m s dvěma estakádními poli před a za, navrženými z předpjatého betonu. Celková délka nosné konstrukce je 158,4 m. Výška mostu nad terénem je 9 m, výška oblouku 12 m. Z důvodu prostorových podmínek je situován ve směrovém i výškovém oblouku. Most začíná na ulici Svitavská na levém břehu řeky Svitavy a klene se přes koryto řeky, železniční koridor a končí v průmyslové zóně na Starém Blansku.

„Zajímavostí tohoto mostu je nejen jeho polohové umístění, ale také fakt, že řidiči na něm budou muset překonat stoupání, i klesání 8,33%, což na mostech bývá méně obvyklé,“ řekl už dříve ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Realizace celé stavby přišla celkem na 348 mil korun

Původně byla cena nižší, během výstavby ale došlo k navýšení ceny, které projekt nepředpokládal, jako bylo nestabilní podloží, následné zajištění statiky nebo vyšší ceny stavebních materiálů, nejdříve vlivem covidu a pak válkou na Ukrajině.