Polystyren, který se shromažďuje brněnských sběrných střediscích odpadu, dostává šanci na nový život. A nemusí při tom jezdit daleko. Přímo v Brně se vybraný izolační materiál recykluje na polystyrenové desky. Za minulý rok se tímto způsobem zpracovaly čtyři tuny polystyrenu, které do areálu společnosti Bachl dovezla městská společnost SAKO Brno. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí městské svozové firmy Michal Kačírek.

Postavili by z toho půl kilometru vysokou věž

„Pokud by někomu toto množství připadalo nedostatečné, tak uvedu, že ony čtyři tuny při nízké váze materiálu představují půl kilometru vysokou věž o základně jeden metr čtvereční,“ upřesnil předseda představenstva SAKO Brno Pavel Urubek.

Polystyren recyklují už tři roky

Spolupráce na třídění a následném zpracování polystyrenu v Brně začala na podzim roku 2021. „Že můžeme recyklovat použitý polystyren přímo v Brně, je výhodné s ohledem na ochranu životního prostředí i z ekonomických důvodů. Při transportu na větší vzdálenost se totiž polystyren musí lisovat. A to zvyšuje náklady kvůli nutnosti čištění vstupní suroviny,“ uvedl Urubek.

Drť dávají do omítek nebo lehčených betonů

Vytříděný izolační materiál se v areálu firmy na Vídeňské ulici rozmělní na drť. Drť s příměsí se používá k výrobě izolačních omítek nebo lehčených betonů, čistý materiál dostane druhý život v podobě izolačních desek. „SAKO Brno je naším hlavním dodavatelem suroviny k recyklaci. Vnímáme vysoký potenciál tohoto způsobu recyklace polystyrenu. Zpracování polystyrenového obalu ze sběrných středisek je pro nás technologicky stejný proces jako zpracování našich vlastních odřezků ve výrobě,“ řekl ředitel společnosti Bachl Jiří Kudlička.

Recyklace přispívá ke snížení množství odpadu

Vzhledem k celkovému objemu výroby není recyklát pro firmu klíčový, přispívá však ke snižování množství odpadu. „Dlouhodobě se jako firma snažíme naší činností přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Z úspor na vstupní surovině jsme schopní pokrýt veškeré náklady spojené s recyklací, a zároveň se podílet na ochraně životního prostředí,“ dodal Kudlička.