V Brně má vzniknout na budoucí vysokorychlostní trati z Prahy přestupní terminál Vídeňská. Ze studie Jihomoravského kraje vyplynulo, že vhodnější bude jeho umístění vedle dálničního exitu na D1 na 194. kilometru v prostoru mezi Bohunickou, Vídeňskou a dálnicí. Jeho podrobnější podoba má vzejít ze studie technického návrhu, v níž půjde o dopravní napojení na okolí. Vyplývá to z materiálu, který už schválili brněnští radní. Druhou alternativou byl terminál v místech dnešní zastávky Brno-Starý Lískovec.

Úsek vysokorychlostní tratě z Brna do Velké Bíteše bude postavený nejdříve po roce 2030, ještě později celý úsek z Prahy do Brna. Terminál Vídeňská má hrát v Brně úlohu druhého nádraží pro rychlé tratě po hlavním nádraží a zastavovat na něm mají hlavně mezinárodní dálkové vlaky z Berlína do Vídně. Ty jediné nemají zajíždět na hlavní nádraží, aby ušetřily čas a spojení evropských metropolí bylo co nejrychlejší.

Součástí terminálu bude i zastávka současné tratě z Brna do Střelic

Terminál bude nutné umístit částečně do sadů, zahrad a současné zástavby vedle Drutěvy. Jde o prostor velmi stísněný, takže podoba budoucího dopravního napojení je otázkou další studie. „Terminál však bude sloužit i mimobrněnským, takže bude potřeba míst zde parkovací místa pro ty, kteří k němu přijedou autem,“ řekl brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS).

Městská rada ve svém usnesení znovu zdůraznila, že město nadále odmítá tzv. bypass, což byla Správou železnic dříve plánovaná dvoukolejná spojka od terminálu Vídeňská na plánovanou novou trať do Přerova.