Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku.

„Již nyní registrujeme zvýšený zájem veřejnosti, což nás těší. Doufám, že o to méně vysloužilých pneumatik budeme nacházet při úklidu nelegálních skládek,“ podotýká Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která má na starosti provoz sběrných středisek odpadu na území města.

Sběrných středisek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky zdarma je prozatím dvacet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo dostatečnou kapacitu středisek, které umožní najednou skladovat až 50 kusů pneumatik. „Od července se k nim přidá i právě dokončované sběrné středisko odpadu v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené kritérium splňuje také,“ doplňuje Filip Leder.

Seznam sběrných středisek odpadu, kde lze odevzdat staré pneumatiky najdete na stránkách sako.cz.