V Brně od příštího týdne odstartuje plošný sběr bioodpadu

  • Foto

    SAKO Brno

Brno se dnes připojilo k městům, která systematicky sbírají biologicky rozložitelný odpad. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

Hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad se v ulicích města objeví již v příštím týdnu. Do té doby každou z nich SAKO Brno vybaví samolepkami s vysvětlujícím návodem, poté budou rozmístěny do jednotlivých městských částí.

„Samy městské části si rozhodly, kolik přesně hnědých popelnic chtějí a kam přesně je umístí. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Chceme tímto krokem zvýšit podíl tříděného odpadu ve městě. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů a 35 velkoobjemových kontejnerů o objemu 15 tisíc litrů. Obyvatelům Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu,“ řekl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Množství bioodpadu každým rokem roste. Jen na sběrných střediscích, které obsluhuje městská společnost SAKO, se jich za loňský rok shromáždilo více než 3,5 tisíce tun, což je nárůst o třetinu za posledních pět let. „Proto je nutné, aby město přistupovalo ke sběru bioodpadu více systematicky než dosud,“ upozornil Leder. Ten dále doplnil, že sběr biologicky rozložitelného odpadu byl doposud na území města zajišťován několika způsoby. Mobilním sběrem velkoobjemovými kontejnery, kdy například v roce 2019 bylo takto svezeno 168 tun odpadu, sběrem bioodpadů na sběrných střediscích, domácím kompostováním a pilotním projektem sběru bioodpadu v domech Masarykovy čtvrti, kde se sešlo cca 20 tun měsíčně během vegetační sezóny.

 „Popelnice na bioodpad nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Pro majitele kompostérů zůstává domácí kompostování stále tím nejlepším způsobem, jak nakládat s vlastním bioodpadem, domácí kompostování a zapravování vzniklého kompostu přímo do půdy,“ doplnil Leder.

 Je to maximálně ekologické, odpadají náklady na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu přímo v lokaci vzniku bioodpadu. V Brně proběhly již čtyři cykly zápůjček domácích kompostérů, během nichž bylo od roku 2013 distribuováno 7 000 kusů kompostérů.

Naopak do bioodpadu bude především patřit kuchyňský bioodpad – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, jádřince, pecky, ale i čajové sáčky, kávový odpad. Do bio popelnice nepatří: živočišné zbytky jako např. maso, oleje, tuky kosti, mléčné výrobky, stavební odpad, kamení, textil, cigarety, popel a samozřejmě komodity jako plasty, kovy, sklo a směsný komunální odpad.

Fotogalerie: